Κυριακή 18 Μαρτίου 2018

Ετοιμάζεται ψηφιακό βοήθημα και για την Έκθεση της Γ΄ Λυκείου

Στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.study4exams.gr/mod_greek/index.php θα βρείτε το νέο υλικό που ετοιμάζεται για την ΕΚΘΕΣΗ-ΕΚΦΡΑΣΗ στη Γ΄Λυκείου με την εξής επισήμανση:


Σημαντική διευκρίνιση: Η διαδικασία υλοποίησης του Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Βοηθήματος για τη «Νεοελληνική Γλώσσα» είναι σε εξέλιξη. Η πιλοτική ανάρτηση του υλικού γίνεται με σκοπό να ενημερωθούν οι αποδέκτες και να έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν σχόλια και προτάσεις για τη βελτίωσή του. Παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις σχετικά με τα «Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα» μπορείτε να αποστέλλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@study4exams.gr

Η κανονική ανάρτηση του Βοηθήματος για χρήση από τους μαθητές προγραμματίζεται για το σχολικό έτος 2018-2019, οπότε και προβλέπεται ότι το έργο θα έχει ολοκληρωθεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου