Τετάρτη 25 Απριλίου 2012

για μια επανάληψη στη λογοτεχνία της κατεύθυνσης 2

Κι άλλο υλικό στα ένθετα του "Έθνους-παιδεία" για τα κείμενα της λογοτεχνίας της κατεύθυνσης και σας το παραθέτω

 Για τον Καβάφη: http://content-mcdn.feed.gr/pegasus/Multimedia/pdf/ETH_0903_044_K_id25636652.pdf
  http://content-mcdn.feed.gr/pegasus/Multimedia/pdf/ETH_0903_045_K_id25636653.pdf

 Για το Σολωμό:
http://media2.feed.gr/pegasus/Multimedia/pdf/ethnos/2010/11/03/ETH_0311_048_K.pdf
http://media2.feed.gr/pegasus/Multimedia/pdf/ethnos/2010/11/03/ETH_0311_049_K.pdf

Γ.ΣΕΦΕΡΗ "Ελένη"

Μια αξιόλογη απόπειρα ερμηνευτικής προσέγγισης της ΕΛΕΝΗΣ του Σεφέρη από το Δημήτρη Χριστόπουλο ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ, Ελένη

Κυριακή 22 Απριλίου 2012

openbook στην Πύλη για την ελληνική γλώσσα

Μια πολύ έξυπνη κίνηση που ίσως ενισχύσει λιγάκι τη φιλαναγνωσία...

Η ενότητα της 'Νεοελληνικής Λογοτεχνίας'' της Πύλης (Οδηγοί και Πηγές--> Η λογοτεχνία στο διαδίκτυο-->Ηλεκτρονικά Αρχεία και Πύλες: http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/guides/net/greek/greek_03.html) εμπλουτίστηκε με τον δικτυακό τόπο http://www.openbook.gr/2011/10/anoikth-bibliothhkh.html, που επιτρέπει ελεύθερη πρόσβαση σε λογοτεχνικά βιβλία. Όλα τα βιβλία που περιέχονται στον κατάλογο της Ανοικτής Βιβλιοθήκης διανέμονται ελεύθερα και νόμιμα στο Διαδίκτυο από τους δημιουργούς ή τους εκδοτικούς οίκους. Τα έργα της ενότητας Κλασική Λογοτεχνία είναι ελεύθερα πνευματικών δικαιωμάτων. Επίσης, στον δικτυακό τόπο περιλαμβάνονται, μεταξύ των άλλων, σύνδεσμοι για ψηφιακές βιβλιοθήκες, λογοτεχνικά περιοδικά και ιστολόγια.

πηγή: greek-language.gr

Τετάρτη 18 Απριλίου 2012

για μια επανάληψη στη λογοτεχνία της κατεύθυνσης

Στα ένθετα για την παιδεία της εφημερίδας "ΤΟ ΕΘΝΟΣ" υπάρχουν προσεγμένες παρατηρήσεις για τα κείμενα της λογοτεχνίας της κατεύθυνσης  Για τον Ιωάννου http://content-mcdn.feed.gr/pegasus/Multimedia/pdf/ETH_1403_042_CMYK_id28476404.pdf  

Για τον Βιζυηνό 

 Για τον Παυλόπουλο 

 Για τα ποιήματα για την ποίηση 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ- ΕΝΟΤΗΤΑ 49

 Παρατηρήσεις:
1α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
uxor                                        δοτική ενικού
viri                                          κλητική ενικού
cultellum                                  ονομαστική πληθυντικού
unguium                                   ονομαστική ενικού
tonsoris                                    αφαιρετική ενικού
officium                                    αιτιατική πληθυντικού
temerarium factum meum            αιτιατική πληθυντικού
consilium                                  ονομαστική πληθυντικού
tale consilium                            γενική πληθυντικού
aequo animo                              αιτιατική ενικού
ferro                                          κλητική ενικού
certissimum indicium                   ονομαστική πληθυντικού

1β. Να κλιθούν ενικό πληθυντικό στο θηλυκό γένος:    sui, hoc, tale .

2. . Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
cognovisset,                        β ενικό προστακτικής ενεστώτα
resecandorum                      α πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου
poposcit                             ονοματικούς τύπους ίδια φωνή
elapso                                β ενικό υποτακτικής μέλλοντα
praeripuisset                       αρχικούς χρόνους
molientem                          απαρέμφατο εναστώτα
cessisset                            γ πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα
volui                                  β ενικό υποτακτικής ενεστώτα και παρατατικού
essem interemptura             β ενικό υποτακτικής ενεστώτα
experirι                              γ ενικό υποτακτικής υπερσυντελίκου

3.  Στους άλλους βαθμούς:  aequo, certissimum

4. Αναγνώριση προτάσεων:  
quod tonsoris praeripuisset officium./ 
quam aequo animo me ferro essem interemptura, / 
si tibi consilium non ex sententia cessisset.

5α . Στην άλλη φωνή:  quod tonsoris praeripuisset officium

5β. Ο υποθετικός λόγος σε όλα τα είδη:  
  si tibi consilium non ex sententia cessisset

6α . Συντακτική αναγνώριση :   viri, sui, se, ancillarum, tonsoris, tibi, hoc, amoris, consilium,  experiri, officium.
6β. Να αναλυθoύν σε δευτερεύουσα πρόταση:  
vocatus Brutus ,/ 
quasi unguium resecandorum causa ,/
tale consilium molientem ,/ 
velut forte elapso

7.  Από ευθύ σε πλάγιο με εξάρτηση;   Cui secreto Porcia dicit/ inquit 
«non est hoc  temerarium factum meum, sed certissimum indicium amoris mei erga te tale consilium molientem./ 
 experiri enim volui, quam aequo animo me ferro essem interemptura, si tibi consilium non ex sententia cessisset».

8. Από πλάγιο σε  ευθύ: 
 experiri enim volui, quam aequo animo me ferro essem interemptura, si tibi consilium non ex sententia cessisset».

9. Να δοθούν οι εκφράσεις με γερούνδιο ( πριν γίνει η γερουνδιακή έλξη):  
 de interficiendo Caesare ,  
unguium resecandorum causa
 ad eam obiurgandam
9β: στις προηγούμενες εκφράσεις, όπου υπάρχει σκοπός, να δηλωθεί με άλλους τρόπους…

10. Προτάσεις σε μετοχές :  
   cum consilium cognovisset ./  
   quod praeripuisset officium

πηγή:Νεάρχου παράπλους

Τρίτη 3 Απριλίου 2012

ΑΣΚΗΣΕΙΣ- ΕΝΟΤΗΤΑ 48

Παρατηρήσεις:
1α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
   Cerva alba                                      γενική πληθυντικού
   eximiae pulchritudinis                      ονομαστική ενικού
   dono                                               κλητική ενικού
   numine                                            αιτιατική ενικού
   militibus                                          γενική πληθυντικού
   quodam die                                     ονομαστική πληθυντικού
   postero die                                      γενική πληθυντικού
   eum locum                                      ονομαστική πληθυντικού
   cubiculum suum                              δοτική ενικού
   somno                                            κλητική ενικού
   servo                                              ονομαστική ενικού
   admiratio magna                             αφαιρετική ενικού

   1β. Να κλιθούν όλα στο γένος τους και στους δύο αριθμούς:    quodam, quid, aliquis, eius,  ipse 

2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
  persuasit                         γ ενικό οριστικής μέλλοντα
  instinctam                       αρχικούς χρόνους
  conloqui                          προστακτική ενεστώτα και μέλλοντα
  docere                             β ενικό υποτακτικής μέλλοντα
  videbatur                          γ πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου
  imperandum  esset           β πληθυντικό οριστικής παρακειμένου
  monitum esse                   γ ενικό οριστικής μέλλοντα
  praedicabat                       γ πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα
  fugit                                  γερουνδιακό
  perisse                              β ενικό προστακτικής ενεστώτα
  credita est                          απαρέμφατο εναστώτα
  inventam esse                     μετοχή μελλοντα
  iussit                                  σουπίνο αφαιρετική
  tacere                                 γ ενικό υποτακτικής υπερσυντελίκου
  emitteret                             β πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα
  admissis                             α πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου
  introrupisset,                       β ενικό υποτακτικής ενεστώτα
  orta est                               β ενικό οριστικής ενεστώτα

3. Παραθετικά αντικατάσταση:  eximiae, durius,   magna,   postero

4. Αναγνώριση προτάσεων: 
quae utilia factu essent/
si quid durius ei videbatur, quod imperandum militibus esset, / 
Cum cerva, emissa a servo, in cubiculum Sertorii introrupisset, /   
ut eam postero die repente in eum locum emitteret,/ 
Cum aliquis Sertorio nuntiavisset cervam inventam esse.
5α.Στην άλλη φωνή:   
Cerva alba eximiae pulchritudinis Sertorio a Lusitano quodam dono data erat./  
praeterea praecepit ut eam postero die repente in eum locum emitteret. /
quod imperandum militibus esset
5β. Να δώσετε τον υποθετικό λόγο σε όλα τα είδη: Si quid durius ei videbatur,…..

6α . Συντακτική αναγνώριση pulchritudinis, dono, conloqui, Sertorii , durius, ei ,tacere, eis, reverti,  utilia,  factu

  6β. Να αναλυθoύν σε δευτερεύουσα πρόταση:  cervam instinctam /
   admissis amicis /
   emissa a servo

  7.  Από ευθύ σε πλάγιο με εξάρτηση  Μiles dixit:
 Cerva alba eximiae pulchritudinis Sertorio a Lusitano quodam dono data erat. /
 Sertorius omnibus persuasit cervam instinctam numine Dianae, conloqui secum et docere, quae utilia factu   essent. /
 Ea cerva quodam die fugit et perisse credita est
 Sertorius eum iussit tacere / admiratio magna orta est.

8. Από πλάγιο σες ευθύ:
Sertorius omnibus persuasit cervam instinctam numine Dianae, conloqui secum et docere, quae utilia factu essent.  
Si quid durius ei videbatur, quod imperandum militibus esset, a cerva sese monitum esse praedicabat.    
Ea cerva quodam die fugit et perisse credita est.
Cum aliquis Sertorio nuntiavisset cervam inventam esse, Sertorius eum iussit tacere ;   
praeterea praecepit ut eam postero die repente in eum locum emitteret, in quo ipse cum amicis futurus esset.
Postridie eius diei Sertorius, admissis amicis in cubiculum suum, dixit eis visum in somno sibi esse cervam, quae perisset, ad se reverti.

ΠΗΓΗ: Nεάρχου παράπλους