Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021

Λυσίας «Υπέρ Μαντιθέου» Λεξιλογικές ασκήσεις [Διήγηση – Απόδειξη 9-13]

 

1. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη του κειμένου (Α΄ στήλη) με την αντώνυμή της στη Β΄ στήλη (δύο λέξεις της Β΄ στήλης περισσεύουν):

 

Α΄ ΣΤΗΛΗ              Β΄ ΣΤΗΛΗ

1. πολλή                      α) λάχιστον

2. δίκαιον                   β) γνο

3. δλον                      γ) φανερν

4. οδα                         δ) δηλον

5. μέγιστον                 ε) λίγη

                         στ) δικον

                         ζ) πίσταμαι

 

 

β) καταλειφθείσης, ξέδωκα, μηδεπώποτε, δικηκα, λογοποιοντας: Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους.

 

 

2. α) κατάλοιπο, πολίτης, διαβίωση, επιτυχία, οπτικός: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.

 

κατάλοιπο:

πολίτης:

διαβίωση:

επιτυχία:

οπτικός: ψεσθ

 

β) Να αντιστοιχίσετε τα ομόρριζα προς τις λέξεις του κειμένου ποιήσομαι και χειν ουσιαστικά (Α΄ στήλη): ποιημάτιον, ποίησις, ποιητής, σχολεον και σχμα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν (Β΄ στήλη)

 

Α΄ ΣΤΗΛΗ              Β΄ ΣΤΗΛΗ

1. ποιημάτιον            α) ενέργεια ή κατάσταση

2. σχολεον                β) υποκοριστικό

3. ποίησις                  γ) αποτέλεσμα ενέργειας

4. ποιητής                  δ) τόπος

5. σχμα                     ε) πρόσωπο που ενεργεί

 

3. α) Να συνδέσετε τις λέξεις του κειμένου, στην Α΄ στήλη, με τη σημασία τους στη Β΄ στήλη (δύο στοιχεία στη Β΄ στήλη περισσεύουν).

 

Α΄ ΣΤΗΛΗ              Β΄ ΣΤΗΛΗ

1. ατία                       α) διαδίδω

2. κδίδωμι                β) κατηγορία, μομφή

3. πιδίδωμι              γ) τιμιότητα, κοσμιότητα

4. γκλημα                 δ) παντρεύω

5. πιείκεια               ε) προικίζω

στ) τιμωρώ

ζ) κατηγορία

 

 

β) πιδούς, νειμάμην, βεβίωκα, λογοποιοντας, πεθυμομεν: Να γράψετε για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις ένα ομόρριζο ουσιαστικό στη νέα ελληνική γλώσσα.

 

πιδούς:

νειμάμην:

βεβίωκα:

λογοποιοντας:

πεθυμομεν:

 

 

 

γ) Να συνδέσετε κάθε λέξη του κειμένου (Α΄ στήλη) με τη συνώνυμή της στη Β΄ στήλη (δύο λέξεις της Β΄ στήλης περισσεύουν):

 

Α΄ ΣΤΗΛΗ              Β΄ ΣΤΗΛΗ

1. προσήκει               α) νομίζω

2. λέγω                       β) κετεύω

3. γομαι                 γ) βλέπω

4. δέομαι                   δ) ποι

5. ρ                         ε) δίδωμι

                        στ) φημί

                        ζ) χρή

 

4. α) Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους του κειμένου ένα ομόρριζο ουσιαστικό, απλό ή σύνθετο, της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται:

 

ρηματικοί τύποι   κατάληξη     ομόρριζα ουσιαστικά

λέγειν                         -ος                  

διδόναι                      -ις                   

ποιήσομαι                 -ής                  

νειμάμην                  -εύς                

μολογεν                  -ία                  

 

β) πλειονότητα, αγωνιστής, κατηγορία, δοκιμαστικός, απουσία: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.

 

πλειονότητα:

αγωνιστής:

κατηγορία:

δοκιμαστικός:

απουσία:

 

5) Να απαντήσετε στα παρακάτω ζητούμενα:

 

σκέψασθε: να σχηματίσετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με την κατάληξη -ις.

 

γών: να σχηματίσετε ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.

 

σφάλεια: να γράψετε μία αντώνυμη λέξη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.

 

ρ: να γράψετε ένα συνώνυμο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.

 

ποδεξαι: να αναλύσετε τη σύνθετη λέξη στα συνθετικά της.

 

6) ποδεξαι, δύναιτο, ρτε, καθεστηκότας, σκέψασθε: Να γράψετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό, απλό ή σύνθετο, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.

 

ποδεξαι:

δύναιτο:

ρτε:

καθεστηκότας:

σκέψασθε:

 

 

7)Να συνδέσετε τις λέξεις του κειμένου, στην Α΄ στήλη, με τη σημασία τους στη Β΄ στήλη (δύο στοιχεία στη Β΄ στήλη περισσεύουν).

 

Α΄ ΣΤΗΛΗ              Β΄ ΣΤΗΛΗ

1. δίκη                        α) ανεξέταστος

2. γραφ                    β) μήνυση για δημόσιο αδίκημα

3. εσαγγελία            γ) ασφάλεια

4. δοκίμαστος         δ) παραγραφή

5. δεια                      ε) έγγραφη καταγγελία για δημόσιο αδίκημα

                        στ) ξεκούραση

                        ζ) ιδιωτική δίκη

 

8)Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους του κειμένου ένα ομόρριζο ουσιαστικό, απλό ή σύνθετο, της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται:

 

ρηματικοί τύποι   κατάληξη     ομόρριζα ουσιαστικά

κατειλεγμένος          -ος                  

στρατεύεσθαι           -μα                 

γουμένους               -μών               

ώρων                         -ις                   

παρασκευάσαντα    -ή   

   

επιλογή από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ