Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ (σχεδιάγραμμα)- Σύμφωνα με τα λεξικά είναι "η εκούσια  προσφερόμενη εργασία χωρίς αντάλλαγμα".
-Ένα από τα πιο σημαντικά κινήματα των τελευταίων δεκαετιών με κύριο χαρακτηριστικό του την εθελοντική προσφορά υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο(αιμοδοσία, σύλλογοι προστασίας παιδιών, ομάδες υποστήριξης αποφυλακισμένων, περιβαλλοντικές οργανώσεις κτλ.).
-Μέσα από τη συμμε­τοχή σε συλλογικές μορφές οργάνωσης με ανθρωπιστικό χαρακτήρα και κοινω­φελή δράση, οι εθελοντικές ομάδες παρεμβαίνουν με στόχο να απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο και να διαμορφώσουν έναν κόσμο καλύτερο

Γνωρίσματα εθελοντισμού
Ø  Ανθρωπιστικό πνεύμα.
Ø  Αμφισβήτηση των «κακώς» κειμένων.
Ø  Συλλογικό πνεύμα, διάθεση συνεργασίας.
Ø  Συστηματική και μεθοδευμένη προσπάθεια.
Ø  Οργανωτική δομή.
Ø  Ανιδιοτελής προσφορά.


ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ανθρωπιστική δράση
Ø  Παραδοσιακές συνήθειες αλληλεγγύης σε επίπεδο περιορισμένης κλίμακας(γειτονιά, χωριό…)
Ø  Παροχή υλικών αγαθών ή χρημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (π.χ. φυσικές καταστροφές).
Ø  Αποστολή ιατροφαρμακευτικού υλικού, παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Ø  Αιμοδοσία, δωρεά οργάνων, συμμετοχή σε ομάδες διάσωσης ανθρώπων.

Κοινωνική δράση
Ø  Προσφορά εθελοντικής εργασίας σε συλλόγους και ιδρύματα για την προστασία των παιδιών, την επανένταξη των τοξικομανών και αποφυλακισμένων, τη βοή­θεια σε άτομα με ειδικές ανάγκες και σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι, οι άνεργοι.
Ø  Παρεμβάσεις που αποβλέπουν στην ποιότητα ζωής  (βελτίωση των συγκοινωνιών, καθαριότητα της πόλης, προστασία των πεζών κ.ά.).
Ø  Δραστηριοποίηση οργανώσεων για την προστασία των δικαιωμάτων του κατανα­λωτή.

Περιβαλλοντική δράση
Ø  Ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος (προστασία της χλωρίδας και πανίδας, αναδασώσεις, καθαριότητα των ακτών, ανακύκλωση απορριμμάτων, εφαρμογές εναλλακτικών πηγών ενέργειας κ.ά.).


Πολιτική δράση
Ø  Προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του εκδημοκρατισμού των χωρών

 Πολιτιστική δράση
Ø  Εργασία στα πλαίσια βοήθειας προς το κράτος, την πόλη για εξαιρετικής σημασίας έργα αθλητικού ή άλλου χαρακτήρα (π.χ. διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων, διεκδίκηση Μαρμάρων Παρθενώνα…)

Φορείς εθελοντισμού
Ø  Τα κράτη.
Ø  Τα Ηνωμένα έθνη (Ο.Η.Ε.).
Ø  Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις.
Ø  Οι οργανώσεις των πολιτών.
Ø  Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Ø  Τα σωματεία.
Ø  Η εκκλησία.
Ø  Οι καλλιτεχνικοί, επιστημονικοί φορείς κ.ο.κ.

ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Ø  Η διόγκωση των κοινωνικών προβλημάτων και η συνειδητοποίηση  από την πλευρά του πολίτη της ανάγκης επίλυσής τους
Ø  Η απογοήτευση από το σύγχρονο τρόπο ζωής (καταναλωτισμός, άγχος, ανταγωνι­στικό πνεύμα, ατομικισμός κ.ά.) , η αναζήτηση εμπειριών και η ανάγκη φυγής από τη ρηχότητα και την πεζότητα της καθημερινότητας, η συνειδητοποίηση του βαθύτερου νοήματος της ζωής μέσα από την ουσιαστική ανθρώπινη επικοινωνία και την εθελούσια προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.
Ø  Οι τραυματικές προσωπικές εμπειρίες/ προσωπικά βιώματα που ενισχύουν την ευαισθησία του ανθρώπου απέναντι σε αντίστοιχα προβλήματα.
Ø  Η προσωπική προβολή και επιδίωξη της δημοσιότητας.
Ø  Οι τυχοδιωκτικές και καιροσκοπικές πρακτικές
Ø  Η συνειδητοποίηση της αδυναμίας ή και αδιαφορίας του κράτους και των κυβερνήσεων να αντιμετω­πίσουν τα πολύπλοκα προβλήματα,  η υποχώρηση του κράτους πρόνοιας  και η ουσιαστική απουσία κοινωνικής πολιτικής
Ø   Η ενερ­γοποίηση του πολίτη ως καθημερινή στάση ζωής μέσα από τη συμμετοχή του στα κοινά, ο επαναπροσδιορισμός του ατόμου ως κοινωνικού όντος.

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΗ
Ø  ο εθελοντισμός αποτελεί πηγή ολοκλήρωσης και ευτυχίας
Ø  ο εθελοντής αισθάνεται την αγάπη των συνανθρώπων του και την εκτίμηση εκείνων που εμπνέονται από τις ίδιες υψηλές αξίες
Ø  νιώθει ηθική ικανοποίηση
Ø  βιώνει τη χαρά της συντροφικότητας
Ø  αποτελεί με τη δράση του υγιές πρότυπο για νέους και μεγαλύτερους

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Ø  Απαλύνει τον ανθρώπινο πόνο
Ø  Συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής
Ø  Προασπίζει τα κοινωνικά δικαιώματα
Ø  Διευρύνει την κοινωνική συνείδηση και τη δημοκρατία

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Ø  δεν αποτελεί καθολικό φαινόμενο.
Ø  οι εθελοντές δεν έχουν την ισχύ, την εξουσία να λύσουν τα προβλήματα
Ø  ο εθελοντισμός ανακουφίζει  και βοηθά, αλλά δεν αντιμετωπίζει οριστικά τα προβλήματα
Ø  αποτελεί αναγκαίο παρακολούθημα των ελλείψεων που εντοπίζονται στον πολιτικό χειρισμό και την ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού

Αιτίες υπονόμευσης του εθελοντισμού
Ø  Οι γρήγοροι ρυθμοί ζωής, οι πολλαπλοί και αντιφατικοί ρόλοι.
Ø  Η ηθική χαλάρωση.
Ø  Η ιδιοτέλεια.
Ø  Η μαλθακότητα των ανθρώπων λόγω της υποταγής τους στις ανέσεις.
Ø  Ο καταναλωτισμός, που  αποπροσανατολίζει από ουσιαστικούς στόχους.
Ø  Η εντατικοποίηση της εργασίας που απομυζά πολύτιμο χρόνο


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου