Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022

κείμενο 22 -μετάφραση (ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ)

 

Ας μιμούμαστε τους δικούς μας Βρούτους,

Κάμιλλους, Δέκιους, Κούριους, Φαβρίκιους, Σκιπίωνες,

(και) αμέτρητους άλλους,

οι οποίοι στερέωσαν αυτή την πολιτεία·

σε αυτούς βέβαια εγώ δίνω μια θέση

ανάμεσα στους αθάνατους θεούς.

Ας αγαπάμε την πατρίδα,

ας υπακούμε στη Σύγκλητο,

ας φροντίζουμε για τους καλούς πολίτες·

ας αδιαφορούμε για τα εφήμερα κέρδη,

ας υπηρετούμε τη δόξα του μέλλοντος·

ας θεωρούμε ότι αυτό

που είναι το σωστότερο

είναι και το καλύτερο·

ας ελπίζουμε αυτά που επιθυμούμε,

αλλά ας υπομένουμε αυτό που θα έχει συμβεί·

τέλος, ας θεωρούμε

ότι το σώμα των γενναίων ανδρών

και των μεγάλων ανθρώπων είναι θνητό,

αλλά οι πνευματικές δραστηριότητες

και η δόξα της ανδρείας είναι αιώνιες.

 


 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου