Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΣΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ

Γιώργης Παυλόπουλος

Τά ντικλείδια

Ποίηση εναι μιά πόρτα νοιχτή.

Πολλοί κοιτάζουν μέσα χωρίς νά βλέπουν

τίποτα καί προσπερνονε. μως μερικοί

κάτι βλέπουν, τό μάτι τους ρπάζει κάτι

καί μαγεμένοι πηγαίνουνε νά μπον.

πόρτα τότε κλείνει. Χτυπνε μά κανείς

δέν τούς νοίγει. Ψάχνουνε γιά τό κλειδί.

Κανείς δέν ξέρει ποιός τό χει. κόμη

καί τή ζωή τους κάποτε χαλνε μάταια

γυρεύοντας τό μυστικό νά τήν νοίξουν.

Φτιάχνουν ντικλείδια. Προσπαθον.

πόρτα δέν νοίγει πιά. Δέν νοιξε ποτέ

γιά σους μπόρεσαν νά δον στό βάθος.

σως τά ποιήματα πού γράφτηκαν

πό τότε πού πάρχει κόσμος

εναι μιά τέλειωτη ρμαθιά ντικλείδια

γιά ν’ νοίξουμε τήν πόρτα τς Ποίησης.

Μά Ποίηση εναι μιά πόρτα νοιχτή.

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Α1. Κύρια γνωρίσματα της ποίησης του Γιώργη Παυλόπουλου είναι η χρήση καθημερινού λεξιλογίου, ο παρατακτικός λόγος και η συμβολιστική γραφή. Για καθένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά να γράψετε ένα αντίστοιχο παράδειγμα από το ποίημα που σας δόθηκε.

                                                                                                                                       Μονάδες 15

Β1. Σύμφωνα με την Τασούλα Καραγεωργίου: «Tο ποίημα του Παυλόπουλου τελειώνει όπως άρχισε. Η Ποίηση είναι μια πόρτα ανοικτή˙ η πρόσκληση ανανεώνεται˙ η περιπέτεια δεν έχει τέλος». Σε ποιο σχήμα λόγου αναφέρεται η Τ. Καραγεωργίου; (μονάδες 5)

Να σχολιάσετε τη συγκεκριμένη επιλογή του σχήματος αυτού από τον ποιητή.                   (μονάδες 15)

                                                                                                                               Μονάδες 20

 
Β2.α) Γιατί, κατά τη γνώμη σας, ο ποιητής χρησιμοποιεί στα «ντικλείδια» το α΄ και γ΄ πληθυντικό πρόσωπο για την εξιστόρηση και ερμηνεία του ποιητικού του μύθου; (μονάδες 10)

β) Να περιγράψετε δύο εικόνες με τις οποίες ο ποιητής δημιουργεί μια ατμόσφαιρα μυστηριακή. (μονάδες 10)

                                                                                                                               Μονάδες 20
 
Γ1. Να σχολιάσετε τους παρακάτω στίχους:
α) Πολλοί κοιτάζουν μέσα χωρίς νά βλέπουν
τίποτα καί προσπερνοῦνε.
β) Ἀκόμη καί τή ζωή τους κάποτε χαλᾶνε μάταια
γυρεύοντας τό μυστικό νά τήν ἀνοίξουν.
 Φτιάχνουν ἀντικλείδια.
                                                                                                          Μονάδες 25
 
 
Δ1.ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΙΟΝΗΣ
     «Η ποίηση»
Η ποίηση είναι ένα ποτήρι αδειανό
που το γεμίζουμε με το αίμα μας.
Ύστερα το προσφέρουμε στους άλλους
ή δεν το προσφέρουμε αλλά μας το παίρνουν
και το μυρίζουν και το δοκιμάζουν
και μιλούνε για το χρώμα του
και αναλύουνε στο μικροσκόπιο τη σύνθεση του
και το ταξινομούνε σε ομάδες
και βρίσκουνε συχνά μικρόβια
και μας καταδικάζουν.
Η σημασία βέβαια είν αλλού
η αιμορραγία να συντελείται
κι ό,τι θέλει ας λέει η επιστήμη τους.
0 ποιητής δεν είναι αστρονόμος
μα αστρολόγος"
τ άστρα τον ενδιαφέρουν μόνο
για τη δύναμη τους πάνω στη ζωή
τον έρωτα ή το θάνατο·
κινείται μες στη μαγγανεία
 
Τι είναι η ποίηση για τον Χιόνη, πως συντελείται η μύηση στην ποιητική πραγματικότητα; Ποια τα σημεία της ποιητικής του «συν-ομιλίας» (ομοιότητες και διαφορές) με τα «Αντικλείδια» του Παυλόπουλου;
 
Μονάδες 20
 
                                                                                                         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου