Κυριακή 9 Μαρτίου 2014

Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (Β')


 Το πολίτευμα και οι στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις

-μοναρχικό πολίτευμα: ΗΓΕΜΟΝΙΑ

- στήριγμα του νέου μονάρχη ο στρατός

-εγκατάσταση μόνιμα στρατιωτικών μονάδων σε επικίνδυνα σύνορα στη μεθόριο αλλά και στη Ρώμη με 9000 στρατιώτες-πραιτωριανούς, οι οποίοι είναι αρχικά πιστοί στον αυτοκράτορα αλλά με τον καιρό αποκτούν δύναμη και έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν την άνοδο των αυτοκρατόρων στην εξουσία

-το πολίτευμα ήταν μια δυαρχία εξουσιών βασισμένο στον αυτοκράτορα και τη σύγκλητο

-προστριβές μεταξύ τους λόγω ασαφούς προσδιορισμού αρμοδιοτήτων

-στη διαδοχή ο επόμενος αυτοκράτορας οριζόταν από τον προηγούμενο,όσο ζούσε ή ήταν κάποιος συγγενής του, εφόσον είχε πεθάνει

-απαραίτητη  η επικύρωση της εκλογής  του από τη σύγκλητο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου