Δευτέρα 25 Μαΐου 2015

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015- Για.. δυνατούς λύτες το άγνωστο των αρχαίων ελληνικών

Φέτος στα αρχαία ελληνικά "έπεσε" ο πολυαναμενόμενος Πρωταγόρας με ερωτήματα που κάλυπταν όλο το γνωστό κείμενο και ερωτήσεις βατές εκτός από τη λεξιλογική που ήταν κάπως απαιτητική και την ερώτηση εισαγωγής που ήταν "δώρο". Όσο για το άγνωστο ιδιαίτερα απαιτητικό στη μετάφραση και κυρίως τη γλωσσική εξομάλυνσή της στα νέα ελληνικά, παρατηρήσεις προσεκτικά διαλεγμένες στη γραμματική και συντακτικό σε λογικά πλαίσια αλλά για καλά διαβασμένους.

Παραθέτω ακολούθως ενδεικτικά μια μετάφραση του αγνώστου.

Θουκυδίδου Ἱστορίαι Α. 15. 1-2 (εκδ. Teubner)
Τά μὲν οὖν ναυτικὰ τῶν Ἑλλήνων τοιαῦτα ἦν, τά τε παλαιὰ καὶ τὰ ὕστερον γενόμενα. ἰσχὺν δὲ περιεποιήσαντο ὅμως οὐκ ἐλαχίστην οἱ προσσχόντες αὐτοῖς χρημάτων τε προσόδῳ καὶ ἄλλων ἀρχῇ· ἐπιπλέοντες γὰρ τὰς νήσους κατεστρέφοντο, καὶ μάλιστα ὅσοι μὴ διαρκῆ εἶχον χώραν. κατὰ γῆν δὲ πόλεμος, ὅθεν τισὶ καὶ δύναμις παρεγένετο, οὐδεὶς ξυνέστη· πάντες δὲ ἦσαν, ὅσοι καὶ ἐγένοντο, πρὸς ὁμόρους τοὺς σφετέρους ἑκάστοις, καὶ ἐκδήμους στρατείας πολὺ ἀπὸ τῆς ἑαυτῶν ἐπ’ ἄλλων καταστροφῇ οὐκ ἐξῇσαν οἱ Ἕλληνες. οὐ γὰρ ξυνειστήκεσαν πρὸς τὰς μεγίστας πόλεις ὑπήκοοι, οὐδ’ αὖ αὐτοὶ ἀπὸ τῆς ἴσης κοινὰς στρατείας ἐποιοῦντο […

 ἐξῇσαν στρατείας= έκαναν εκστρατείες


ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Τέτοια ήταν λοιπόν τα ναυτικά (γεγονότα) των Ελλήνων, αυτά που έγιναν παλιά και τα κατοπινά. Αυτοί όμως που είχαν στραμμένη την προσοχή τους σ΄ αυτά απέκτησαν μεγάλη δύναμη με την απόκτηση χρημάτων και την κυριαρχία τους σε άλλους. Εφορμούσαν δηλαδή με τα πλοία τους και κατέστρεφαν τα νησιά και κυρίως όσοι δεν είχαν επαρκή εδαφική έκταση. Στην ξηρά όμως δεν ξέσπασε κανένας πόλεμος, από τον οποίο κάποιοι απέκτησαν δύναμη. Όσοι δηλ. πόλεμοι συνέβησαν , έγιναν όλοι από τον καθένα ξεχωριστά εναντίον των γειτόνων τους και δεν έκαναν οι Έλληνες εκστρατείες πολύ μακριά από την πατρίδα τους για να καταστρέψουν άλλους λαούς. Γιατί δε συνασπίστηκαν ως υπήκοοι με τις πιο μεγάλες πόλεις, ούτε πάλι οι ίδιοι έκαναν με ίσες προϋποθέσεις κοινές εκστρατείες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου