Παρασκευή 6 Μαΐου 2016

Ιστορία Α΄ Λυκείου (διαγώνισμα προσομοίωσης εξετάσεων)

ΟΜΑΔΑ Α΄
1ο ΘΕΜΑ
1α) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη λέξη  Σωστό ή Λάθος δίπλα στην κάθε πρόταση.
1.       Οι Υξώς ήταν ασιατικός λαός που κατέκτησε την Αίγυπτο
2.       Το µέγαρο είναι το κύριο µέρος ενός µυκηναϊκού θολωτού τάφου
3.       Οι Ventris και  J. Chadwick έκαναν τις πρώτες ανασκαφές στις Μυκήνες  (1876)
4.       Η ελληνική αλφαβητική γραφή προέκυψε από το φοινικικό αλφάβητο
5.       Στη Ρόδο εγκαταστάθηκαν κατά τη διάρκεια του α΄ αποικισμού Ίωνες
6.       Η  α΄ Αθηναϊκή Συμμαχία είχε αρχικά ως έδρα τη Δήλο
7.       Η κύρια αιτία του Πελοποννησιακού πολέμου ήταν η ανάμειξη των Περσών στις ελληνικές  εσωτερικές υποθέσεις
8.       Τα θεωρικά ήταν τα έξοδα επίσημης αποστολής σε πανελλήνια γιορτή
9.       Ο Μ. Κωνσταντίνος καθιέρωσε το σύστημα της Τετραρχίας στη διοίκηση της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας
10.   Ο Τιβέριος Γράκχος πρότεινε ο θησαυρός της Περγάμου να δοθεί στους ακτήμονες.
Μονάδες 10 Χ 1=10

1β) Να αποδώσετε με συντομία το περιεχόμενο των όρων: γεωμετρική τέχνη, χορηγία, διάταγμα Μεδιολάνων, γραμματικοί,  μετοίκιο.
 Μονάδες  5 Χ 3=15

2ο ΘΕΜΑ
2α) Να αναφέρετε τους τρόπους με τους οποίους ο Φίλιππος ισχυροποίησε τη Μακεδονία και επέκτεινε την εξουσία του.
Μονάδες  15
2β) Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια του Γάιου Γράκχου και η κατάληξή της.
Μονάδες  10

ΟΜΑΔΑ Β΄
1ο ΘΕΜΑ
Να αναγνωρίσετε  το είδος του μνημείου, την ιστορική περίοδο στην οποία ανήκει και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να το περιγράψετε και να αναφέρετε  για ποια χρήση προοριζόταν;

Μονάδες  25
2ο ΘΕΜΑ
Έχοντας υπόψη το παρακάτω παράθεμα και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε ποια μέτρα του Περικλή συνέβαλαν στον εκδημοκρατισμό του αθηναϊκού πολιτεύματος;

Ύστερα από αυτά, όταν ο Περικλής έγινε αρχηγός της δημοκρατικής παράταξης, το πολίτευμα εκδημοκρατικοποιήθηκε περισσότερο. Ο Περικλής αφαίρεσε μερικές αρμοδιότητες από τον Άρειο Πάγο και κυρίως προσπάθησε να οργανώσει τη ναυτική δύναμη της πολιτείας. Έτσι το πλήθος απέκτησε θάρρος μεγαλύτερο και περισσότερες εξουσίες. Σαράντα εννέα χρόνια μετά από τη ναυμαχία της Σαλαμίνας, όταν ήταν επώνυμος άρχοντας ο Πυθόδωρος, άρχισε ο πελοποννησιακός πόλεμος. Κατά την διάρκεια του πολέμου όλος ο λαός συνειδητά ή ασυνείδητα ασκούσε ο ίδιος την εξουσία  και οι πολίτες συνήθιζαν να παίρνουν μισθό όταν ήταν σε εκστρατεία Ο Περικλής πρώτος χορήγησε μισθό και στους δικαστές για να συναγωνιστεί τον Κίμωνα που ήταν πλούσιος και ξόδευε για τον λαό.
 Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία,27

Μονάδες  25

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου