Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2020

"Τριαντάφυλλα στο παράθυρο" ΑΝΔΡΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ


Σκοπός της ζωής μας δεν είναι η χαμέρπεια*. 
Υπάρχουν απειράκις ωραιότερα πράγματα και απ'
 αυτήν την αγαλματώδη παρουσία του περασμένου
 έπους. Σκοπός της ζωής μας είναι η αγάπη. Σκοπός
 της ζωής μας είναι η ατελεύτητη μάζα* μας. Σκοπός
 της ζωής μας είναι η λυσιτελής* παραδοχή της ζωής 
μας και της καθεμιάς ευχής εν παντί τόπω εις πάσαν
 στιγμήν εις κάθε ένθερμον αναμόχλευσιν* των 
 υπαρχόντων. Σκοπός της ζωής μας είναι το 
σεσημασμένον δέρας* της υπάρξεώς μας. 

Α. Εμπειρίκος,
Υψικάμινος, Άγρα1.Στο ποίημα επανέρχεται εμφαντικά η φράση "σκοπός της ζωής μας είναι..." Να συντάξετε ένα σύντομο κείμενο (200 λέξεις) όπου θα περιγράφετε ποιος είναι ο σκοπός της ζωής, ερμηνεύοντας το κεντρικό νόημα του ποιήματος.

2.Μπορούμε να ερμηνεύσουμε τον τίτλο με βάση το νόημα του ποιήματος ή είναι εντελώς ανενεργός;

3. Το ποίημα έχει μια δόση "ήπιου" υπερρεαλισμού σύμφωνα με κάποιο σχολιαστή. Ποια δείγματα υπερρεαλιστικής γραφής θα αναγνωρίζατε σε αυτό;


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου