Τετάρτη 7 Απριλίου 2021

ΑΙΛΙΑΝΟΣ "Ποικίλη ιστορία" - άγνωστο β΄Λυκείου (ΝΕΟ)

 

Αλιανός, Ποικίλη στορία 1.34 (διασκευή)

νρ γένει Μάρδος παδας εχεν πτά. Τούτων νεώτατος κακ πολλ τος λλους εργάζετο. Κα τ μν πρτα πειρτο ατν πατρ υθμίζειν λόγ· πε δ οκ πείθετο, πρς τος δικαστς γαγε κα σα ατ τετόλμητο κριβς κατηγόρησε, κα τει παρ τν δικαστν ποκτεναι τν νεανίσκον. Ο δ ξεπλάγησαν κα μφοτέρους π τν βασιλέα ρταξέρξην γαγον. Τ ατ δ λέγοντος το Μάρδου, βασιλες φη: «Ετα τολμήσεις τν υἱὸν ποθνσκοντα πομεναι;». δ φη «πάντων μάλιστα· πε κα ταν τν φυομένων θριδακινν τς κφύσεις τς πικρς φαιρ, οδν μήτηρ ατν λυπεται, λλ θάλλει μλλον κα γλυκίων γίνεται». Τατα κούσας ρταξέρξης πνεσε μν τν νδρα κα τν βασιλικν δικαστν ποίησεν να, επν τι περ τν δίων παίδων οτω δικαίως ποφαινόμενος πάντως κα ν τος λλοτρίοις κριβς σται δικαστς καί δέκαστος, φκε δ κα τν νεανίαν τς τιμωρίας, πειλν ατ θανάτου, ἐὰν δικν φωραθ τερα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.  Να μεταφράσετε το απόσπασμα από την αρχή του κειμένου έως το…ποθνσκοντα πομεναι;»

2.  Ποιο αξίωμα έδωσε στον Μάρδο ο Αρταξέρξης και με ποιο επιχείρημα τεκμηρίωσε την απόφασή του;

3.     «σα ατ τετόλμητο»: να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική.

4.    «ταν τν φυομένων θριδακινν τς κφύσεις τς πικρς φαιρ, οδν μήτηρ ατν λυπεται» : να αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου και να το μετατρέψετε στο αντίθετο του πραγματικού.

5.   «Τατα κούσας ρταξέρξης»: να αναλύσετε τη μετοχή στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση.

6.   « περ τν δίων παίδων οτω δικαίως ποφαινόμενος»: να μετατρέψετε την επιθετική μετοχή σε δευτερεύουσα αναφορική πρόταση.

7.   «τι περ τν δίων παίδων οτω δικαίως ποφαινόμενος πάντως κα ν τος λλοτρίοις κριβς σται δικαστς καί δέκαστος»: να μετατρέψετε την ειδική πρόταση σε ειδικό απαρέμφατο κάνοντας τις απαραίτητες τροποποιήσεις όπου χρειάζεται.

8.  Να αναγνωρίσετε τους τύπους που προέρχονται από συνηρημένα ρήματα και να σχηματίσετε στο ίδιο πρόσωπο και αριθμό στην οριστική ενεστώτα και παρατατικού.

9.    Να σχηματίσετε τον τύπο της μετοχής στη δοτική πληθυντικού αρσενικού στον ενεστώτα από όλες τις μετοχές που θα εντοπίσετε στο κείμενο.

10.   «Τατα κούσας ρταξέρξης πνεσε μν τν νδρα κα τν βασιλικν δικαστν ποίησεν να, επν τι περ τν δίων παίδων οτω δικαίως ποφαινόμενος πάντως κα ν τος λλοτρίοις κριβς σται δικαστς καί δέκαστος»: να ξαναγράψετε το χωρίο αντικαθιστώντας το «ρταξέρξης» με το βασιλεις και το «τν νδρα» με το τούς νδρας, επιφέροντας όπου χρειάζεται τις απαραίτητες αλλαγές.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου