Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014

Η μετάφραση του αδίδακτου κειμένου στις πανελλαδικές 2014


   ΙΣΟΚΡΑΤΗ "Αρχίδαμος" 103-105
 [103]  οἶμαι γὰρ ὑμᾶς οὐκ ἀγνοεῖν ὅτι πολλαὶ πράξεις ἤδη τοιαῦται γεγόνασιν, ἃς ἐν ἀρχῇ μὲν ἅπαντες ὑπέλαβον εἶναι συμφοράς, καὶ τοῖς παθοῦσιν συνηχθέσθησαν, ὕστερον δὲ τὰς αὐτὰς ταύτας ἔγνωσαν μεγίστων ἀγαθῶν αἰτίας γεγενημένας. [104] καὶ τί δεῖ τὰ πόρρω λέγειν; ἀλλὰ καὶ νῦν τὰς πόλεις τάς γε πρωτευούσας, λέγω δὲ τὴν Ἀθηναίων καὶ Θηβαίων, εὕροιμεν ἂν οὐκ ἐκ τῆς εἰρήνης μεγάλην ἐπίδοσιν λαβούσας, ἀλλ’ ἐξ ὧν ἐν τῷ πολέμῳ προδυστυχήσασαι πάλιν αὑτὰς ἀνέλαβον, ἐκ δὲ τούτων τὴν μὲν ἡγεμόνα τῶν Ἑλλήνων καταστᾶσαν, τὴν δ’ ἐν τῷ παρόντι τηλικαύτην γεγενημένην ὅσην οὐδεὶς πώποτ’ ἔσεσθαι προσεδόκησεν· αἱ γὰρ ἐπιφάνειαι καὶ λαμπρότητες οὐκ ἐκ τῆς ἡσυχίας ἀλλ’ ἐκ τῶν ἀγώνων γίγνεσθαι φιλοῦσιν.


Νομίζω δηλαδή πως εσείς ξέρετε ότι ήδη έχουν γίνει πολλά παρόμοια γεγονότα, τα οποία στην αρχή βέβαια όλοι θεώρησαν ότι είναι συμφορές και συμπονούσαν αυτούς που τα έπαθαν, ύστερα όμως κατάλαβαν ότι αυτά τα ίδια είχαν γίνει αιτία για πολύ σπουδαία αγαθά. Και γιατί να μιλήσω για τα μακρινά; Αλλά και τώρα θα διαπιστώναμε ότι οι πόλεις που κατέχουν την πρώτη θέση, εννοώ δηλαδή την πόλη των Αθηναίων και των Θηβαίων, δεν απέκτησαν μεγάλη ισχύ εξαιτίας της ειρήνης αλλά από τις δυστυχίες που προηγουμένως δοκίμασαν στον πόλεμο ανέκαμψαν ξανά και από αυτές η μια απέκτησε ηγεμονική θέση στους Έλληνες, ενώ η άλλη έχει τώρα γίνει τόσο σπουδαία ,όσο κανείς ποτέ μέχρι τώρα δεν περίμενε ότι θα γίνει. Γιατί η ξεχωριστή θέση και η λαμπρότητα συνήθως   προέρχονται όχι από την ησυχία (απραξία) αλλά με τους αγώνες.


Στο γνωστό οι μαθητές εξετάστηκαν (για πολλοστή φορά) στα Ηθικά Νικομάχεια του Αριστοτέλη, και συγκεκριμένα στις δυο πρώτες ενότητες, με ερωτήσεις κατανοητές και βατές ενώ στο άγνωστο οι παρατηρήσεις της γραμματικής ήταν για δυνατούς λύτες και το συντακτικό  μέσα στις  δυνατότητες των μαθητών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου