Δευτέρα 27 Απριλίου 2015

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (αίγυπτος-μυκήνες)

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση

1. Η Αίγυπτος καταλάμβανε το .......... μέρος της Αφρικής
α) νοτιοδυτικό   β) βορειοανατολικό   γ) βορειοδυτικό

2. Ανώτατος άρχοντας ήταν .......
α) ο Φαραώ   β) ο ανώτατος ιερέας   γ) ο αρχηγός του ναυτικού

3. Στην Αίγυπτο επικρατούσε.....
α) σοσιαλισμός   β) δημοκρατία   γ) η απόλυτη μοναρχία

4. Η Νουβία βρισκόταν στα.....της Αιγύπτου
α) νότια   β) βόρεια   γ) ανατολικά

5. Τα δυο βασίλεια ένωσε ο........
α) Ραμσής Β΄   β) Μήνης   γ) Τούθμωσις Γ΄

6. Για 200 χρόνια η Αίγυπτος κυβερνήθηκε από.....
α) τους Εβραίους   β) τους Υξώς   γ) τους Σύριους

7. Πιθανόν οι Υξώς να εισήγαγαν.....
α) το πολεμικό άρμα   β) το σιδερένιο σπαθί   γ) το ναυτικό

8. Ο φαραώ Ακενατών προσπάθησε να επιβάλει.....
α) την πολυθεΐα   β) το μονοφυσιτισμό   γ) το μονοθεϊσμό

9. Κατά το 12ο αι.π.Χ. εισέβαλαν από τον βορρά.......
α) Οι Χετταίοι   β) οι λαοί της θάλασσας   γ) οι Ασσύριοι

10. Ο Ψαμμήτιχος ήταν.......της Αιγύπτου
α) ναύαρχος του στόλου   β) αρχιτέκτονας   γ) Φαραώ

11. Ο Μ. Αλέξανδρος ανακηρύχθηκε Φαραώ.......
α) στις Θήβες   β) στη Μέμφιδα   γ) στην Αλεξάνδρεια

12. .......ήταν αιγυπτιακή θεότητα
α) Ο Ώρος   β) Η Ήρα   γ) Ο Μαρδούκ

13. Ο Champollion αποκρυπτογράφησε τα ιερογλυφικά με τη βοήθεια της
στήλης της.....
α) Αλεξάνδρειας   β) Χαττούσας   γ) Ροζέτας

14. Στην Αίγυπτο αναπτύχθηκε η εμπειρική......
α) γεωμετρία   β) φιλοσοφία   γ) ιστορία

15. Οι Αιγύπτιοι ήταν φημισμένοι.......
α) ταριχευτές   β) ναυτικοί   γ) γιατροί


16. Το Λούξορ βρίσκεται.......
α) στη Συρία   β) στη Βαβυλώνα   γ) στην Αίγυπτο


Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;

1. Ο Νείλος πλημμύριζε το φθινόπωρο.
2. Στην Αίγυπτο υπήρχε ειδίκευση των επαγγελμάτων.
3. Οι ιερείς είχαν μεγάλη δύναμη.
4. Οι ανώτατοι κρατικοί υπάλληλοι βρίσκονταν πιο ψηλά από το Φαραώ.
5. Κατά την περίοδο του Νέου Βασιλείου το σύστημα των τάξεων έγινε πιο αυστηρό.
6. Στην Αίγυπτο υπήρχε θεοκρατία.
7. Αρχικά η Αίγυπτος ήταν χωρισμένη σε δυο βασίλεια, της Νουβίας και του Σινά.
8. Οι Υξώς εκδιώχθηκαν από τους Μυκηναίους.
9. Η Ναύκρατη ήταν ελληνική αποικία της Αιγύπτου.
10. Η Αίγυπτος έγινε περσική επαρχία το 525 π.Χ.
11. Οι Αιγύπτιοι δεν πίστευαν στη μεταθανάτια ζωή.
12. Στα ταφικά μνημεία δε βρέθηκαν αντικείμενα αξιόλογα.
13. Οι γραφείς αποτελούσαν ξεχωριστή τάξη ανθρώπων.
14. Τα αιγυπτιακά κείμενα έχουν θρησκευτικό ή λυρικό περιεχόμενο.
15. Η ώρα προσδιορίστηκε με βάση την ηλιακή σκιά.
16. Οι Αιγύπτιοι δεν έφτιαξαν έργα μικροτεχνίας.


Αντιστοίχισε τις προτάσεις της ομάδας Α με αυτές της ομάδας Β.

ΟΜΑΔΑ Α  
1. Όταν έπεφτε η στάθμη των νερών του Νείλου
2. Ένας μεγάλος αριθμός Αιγυπτίων ασχολούνταν
3. Οι επαγγελματίες στρατιωτικοί 
4. Από τις αρχές της 3ης χιλιετίας π.Χ.
5. Αρχικά οι Αιγύπτιοι ασχολούνταν ε. έμενε ένα παχύ στρώμα λάσπης
6. Στα τέλη του Αρχαίου Βασιλείου
7. Κατά τη βασιλεία του Τούθμωσι Γ΄
8. Οι μελετητές είναι επιφυλακτικοί
9. Από τον 11ο αι. π.Χ. ως τον 7ο αι. π.Χ.
10. Ο Φαραώ Νεκώ βασίλευσε


ΟΜΑΔΑ Β 
α. σημειώθηκαν πολιτικές και κοινωνικές ταραχές
β. απέναντι στα πολεμικά κατορθώματα του Ραμσή Β΄
γ. στην Αίγυπτο επικρατεί θεοκρατία
δ. κατά τον 6ο αι. π.Χ.
ε. έμενε ένα παχύ στρώμα λάσπης
στ. η αιγυπτιακή κυριαρχία είχε φτάσει ως τη Συρία
ζ. η Αίγυπτος βρισκόταν κάτω από ασσυριακή κατοχή
η. με διοικητικές υπηρεσίες
θ. με την καλλιέργεια της γης, το κυνήγι και το ψάρεμα
ι. είχαν αποκτήσει μεγάλη δύναμη


ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση

1. Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός αναπτύχθηκε από το .........
α. 1600-1100 π.Χ.    β. 1500-950 π.Χ.   γ. 1000-400 π.Χ.

2. Μυκηναϊκό κέντρο ήταν και .........
α. η Τίρυνθα   β. οι Αιγές   γ. η Κέρκυρα

3. Το 1952 αποκρυπτογραφήθηκε η .........
α. Γραμμική Α΄   β. Γραμμική Β΄   γ. η σφηνοειδής γραφή

4. Στην κορυφή της μυκηναϊκής κοινωνίας βρίσκονταν:
α. οι ηγεμόνες   β. οι ιερείς   γ. οι στρατιωτικοί

5. Το μυκηναϊκό εμπόριο άρχιζε να παρακμάζει από .........
α. τις αρχές του 11ου αιώνα π.Χ.   β. τις αρχές του 13 αι. π.Χ.   γ. τις αρχές του 12ου αι. π.Χ.

6. Η μυκηναϊκή τέχνη είναι .........
α. χαλαρά συγκροτημένη        β. θεατρικού χαρακτήρα   γ. αυστηρά συγκροτημένη


Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;

1. Μυκηναϊκές εγκαταστάσεις υπάρχουν και στην Κύπρο.
2. Οι πρώτες ανασκαφές στις Μυκήνες έγιναν το 1874.
2. Η Γραμμική Β΄ είναι προελληνική γραφή.
4. Κέντρο των δραστηριοτήτων των Μυκηναίων ήταν οι ναοί.
5. Ενιαίο μυκηναϊκό κράτος δεν υπήρξε.
6. Από τα τέλη του 15ου αι. π.Χ. οι Μυκηναίοι εκτόπισαν τους Μινωίτες.
7. Σε χετιτικές επιγραφές οι Αχαιοί ονομάζεται «Κέφτι».
8. Η τρωική εκστρατεία φαίνεται πως έγινε για λόγους αντιζηλίας και φθόνου.
9. Την εποχή αυτή εξαφανίζεται το Ολυμπιακό Δωδεκάθεο.
10. Βασικό κτίριο των ανακτόρων ήταν το Μέγαρο.
11. Γύρω από το Μέγαρο δεν υπήρχαν διαμερίσματα.
12. Οι θολωτοί τάφοι είχαν μικρή είσοδο.
13. Ο «θησαυρός του Ατρέως» βρίσκεται στο Άργος.
14. Οι Μυκηναίοι είχαν αναπτύξει τη ζωγραφική.


Αντιστοίχισε τις προτάσεις της ομάδας Α με αυτές της ομάδας Β.

ΟΜΑΔΑ Α
1. Οι Μυκηναίοι εξαπλώθηκαν
2. Σημαντική θέση κατείχαν οι
3. Ο τίτλος του βασιλιά σήμαινε
4. Οι Μυκηναίοι δεν ίδρυσαν
5. Το Μέγαρο χωρίζεται σε τρία μέρη:

ΟΜΑΔΑ Β 
α. τον αρχηγό οποιασδήποτε ομάδας
β. πόλη στην Τροία.
γ. στην ανατολική Μεσόγειο
δ. στον προθάλαμο, στην αυλή και στο μεγάλο χώρο όπου βρισκόταν η εστία.
ε. ιερείς και οι στρατιωτικοί

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου