Κυριακή 21 Απριλίου 2019

Κριτήριο αξιολόγησης (brain drain)


STOP brain drain
Eδώ και πολύ καιρό στην Ελλάδα παρατηρείται ένα έντονα ανησυχητικό φαινόμενο, το φαινόμενο brain drain η αλλιώς φυγή μυαλών. Η συγκεκριμένη τάση έχει γίνει έντονα αισθητή τα τελευταία 5 χρόνια όπου και έκτοτε δεκάδες χιλιάδες έχουν χάσει την εργασία τους εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και αναζητούν  στο εξωτερικό την οικονομική τους ευημερία.
  Έτσι λοιπόν, βλέποντας την όλο και πιο αυξανόμενη μετανάστευση των Ελλήνων και ιδιαίτερα αυτών με υψηλά προσόντα γίνεται εύκολα αντιληπτή η τεράστια απώλεια που υφίστανται το ανθρώπινο  και παράλληλα επιστημονικό δυναμικό της χώρας. Οι επιπτώσεις στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι άλλες από την μείωση των δυναμικότητας της οικονομίας, των ερευνητικών δραστηριοτήτων σε εγχώριο επίπεδο, την υποβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας  και τον κλυδωνισμό της οικονομικής σταθερότητας του κράτους. Για να δοθεί μία λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα θα πρέπει η ΕΕ να καταμερίσει σωστά την εργασία της.
  Πιο συγκεκριμένα προτείνω η ΕΕ να  χωριστεί σε 2 οικονομικές ζώνες, την Βόρεια ζώνη και την Νότια ζώνη. Η Βόρεια ζώνη (Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία. Σκανδιναβικές χώρες και οι υπόλοιπες ευημερούσες οικονομίες της ΕΕ), έχουν το πλεονέκτημα να αναπτύσσουν νέα προϊόντα και να τα τοποθετούν στις παγκόσμιες αγορές. Οι χώρες του Νότου (Νότια ζώνη) έχουν κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης περιορίσει το κόστος εργασίας και θα μπορούσαν να αναλάβουν την αρμοδιότητα της συναρμολόγησης και την παραγωγή των προϊόντων της Βόρειας Ζώνης. Παράλληλα, μετά την τελειοποίηση της συναρμολόγησης τα έτοιμα προς πώληση προϊόντα θα ξαναστέλνονται πίσω στις χώρες όπου παρήχθησαν και από εκεί θα γίνεται η πώλησή τους.
  Για να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη ιδέα, κρίνεται απαραίτητη η χρηματοδότησή της από την ΕΕ, η λήψη μια σταθερής συμφωνίας μεταξύ των κρατών της ΕΕ (Βορείων και Νοτίων) και η εγκαθίδρυση ενός πρωτοπόρου-οικολογικού μέσου μεταφοράς (πχ ηλεκτρικού τρένου με χρήση αποκλειστικά πράσινης ενέργειας, ) με το οποίο θα μεταφέρονται τα εμπορεύματα σε μικρό χρονικό διάστημα και με ελάχιστο οικολογικό αποτύπωμα.
 Την ίδια στιγμή, πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι ένα τεράστιο κομμάτι του νεανικού πληθυσμού ασχολείται με την ψηφιακή τεχνολογία και αναγκαία το κράτος πρέπει να υποστηρίξει τον συγκεκριμένο τομέα. Αυτό μπορεί να γίνει εφικτό με την υλοποίηση των παρακάτω προτάσεων. Αρχικά το ελληνικό δημόσιο θα πρέπει να διαθέσει όσα κτίσματα δεν χρησιμοποιούνται (πχ των Δήμων), σε νέους οι οποίοι θα επιθυμούσαν να εργαστούν πάνω στην ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας και να αναπτύξουν ηλεκτρονικές εφαρμογές . Στην συνέχεια, να υποστηρίξει σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς   το κατάλληλο marketing έτσι ώστε να εξάγει τις τεχνολογικές καινοτομίες  που θα εφευρεθούν.
  Με την υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων, θα υπάρξουν άμεσα οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία της χώρας αλλά και της ΕΕ. Πρώτα πρώτα, με τον καταμερισμό εργασίας μέσα στην ΕΕ θα υπάρξει άμεση ζήτηση για εργατικό δυναμικό στις Νότιες χώρες και με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί η υψηλή ανεργία και θα αποφευχθεί φυγή ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης η έμμεση απασχόληση στον τομέα των μεταφορών της ΕΕ θα είναι μεγάλη, διότι θα πολλαπλασιαστεί το συνολικό μεταφορικό εμπόρευμα.
 Όσον αφορά τους νέους, με την υλοποίηση των προαναφερθέντων προτάσεων θα τους δοθεί η ευκαιρία  να εργαστούν, να έχουν ελπίδες για το μέλλον τους και η Ελλάδα θα μπορεί αξιοποιεί ορθολογικά τις ικανότητες των νέων της και να εξάγει τα επιτεύγματά τους.
 Καταληκτικά μπορεί να επισημάνει κανείς το γεγονός ότι η ΕΕ χρειάζεται ένα σχέδιο χρηματοδότησης  αλλά ένα σχέδιο καταμερισμού εργασίας για να καταπολεμήσει την ανεργία σε μία περίοδο όπου οι Ευρωπαϊκές ανάγκες το επιζητούν αυτό. Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα θέλει με κάθε τρόπο να κρατήσει το ανθρώπινο δυναμικό της και ιδιαίτερα  τους νέους της. Με την υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων θα δημιουργηθεί ένα προσοδοφόρο κλίμα για τους νέους εργαζόμενους και το ανθρώπινο δυναμικό θα σταματήσει να μεταναστεύει.
 (Άρθρο από την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, 2014)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α. Να συντάξετε την περίληψη του παραπάνω άρθρου σε ένα κείμενο που δε θα ξεπερνά τις 120 λέξεις.
Μονάδες 25
Β1. Στο υπογραμμισμένο χωρίο του κειμένου  «οι επιπτώσεις…. του κράτους»  ο αρθρογράφος καταγράφει συνοπτικά τις επιπτώσεις του brain drain Σε μια παράγραφο που θα αναπτύξετε με αιτιολόγηση να εξηγήσετε ποια από αυτές θεωρείτε σημαντικότερη.
Μονάδες 10
Β2. «Για να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη ιδέα, κρίνεται απαραίτητη η χρηματοδότησή της από την ΕΕ». Να αναγνωρίσετε το είδος της σύνταξης στο παραπάνω χωρίο και να αιτιολογήσετε τη χρήση της σε ολόκληρη την παράγραφο. Κατόπιν να μετατρέψετε τη σύνταξη της φράσης που σας δόθηκε στο αντίθετό της.
Μονάδες 5
Β3. Να ελέγξετε τη συνοχή και τη συνεκτικότητα των τριών πρώτων παραγράφων του κειμένου.
Μονάδες 6
Β4.Να δώσετε τα συνώνυμα των υπογραμμισμένων με μαύρα γράμματα λέξεων του κειμένου.
Μονάδες 6
Β5. Γιατί ο συγγραφέας επιλέγει να δώσει ένα απόλυτα ξενόγλωσσο τίτλο στο άρθρο του; Προσπαθήστε να δώσετε έναν άλλο τίτλο με ή χωρίς σχόλιο αξιοποιώντας τη συνυποδηλωτική λειτουργία της γλώσσας και ίσως κάποιο σημείο στίξης.
Μονάδες 8
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ
Στην ομιλία σας σε ένα συνέδριο νεολαίας με θέμα την ανεργία των νέων να επισημάνετε τους λόγους φυγής των νέων επιστημόνων στο εξωτερικό για αναζήτηση εργασίας και να εστιάσετε σε ό,τι θα μπορούσε να αλλάξει στη χώρα μας, ώστε να κρατήσουμε τους νέους στην Ελλάδα αντιμετωπίζοντας παράλληλα το φαινόμενο της ανεργίας.
Μονάδες 40
Το κριτήριο δημιουργήθηκε από την ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΑΝΙΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου