Δευτέρα 28 Μαΐου 2012

ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΤΟΥ 2012

Bατά για τους καλά προετοιμασμένους μαθητές χαρακτηρίζονται τα θέματα των Αρχαίων ελληνικών, στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι της θεωρητικής κατεύθυνσης. Το άγνωστο ήταν από τις Ιστορίες του Θουκυδίδη VII 61 που χωρίς να παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες, χρειαζόταν προσοχή στην απόδοση ορισμένων σημείων στα ν.ε. Επίσης προσεκτικοί έπρεπε να είναι οι μαθητές και στη μεταφορά του υποθετικού λόγου στον πλάγιο λόγο.

Παραθέτω το κείμενο και ενδεικτικά τη μετάφραση

Ἄνδρες στρατιῶται Ἀθηναίων τε καὶ τῶν ἄλλων ξυμμάχων, ὁ μὲν ἀγὼν ὁ μέλλων ὁμοίως κοινὸς ἅπασιν ἔσται περί τε σωτηρίας καὶ πατρίδος ἑκάστοις οὐχ ἧσσον ἢ τοῖς πολεμίοις· ἢν γὰρ κρατήσωμεν νῦν ταῖς ναυσίν, ἔστι τῳ τὴν ὑπάρχουσάν που οἰκείαν πόλιν ἐπιδεῖν. ἀθυμεῖν δὲ οὐ χρὴ οὐδὲ πάσχειν ὅπερ οἱ ἀπειρότατοι τῶν ἀνθρώπων, οἳ τοῖς πρώτοις ἀγῶσι σφαλέντες ἔπειτα διὰ παντὸς τὴν ἐλπίδα τοῦ φόβου ὁμοίαν ταῖς ξυμφοραῖς ἔχουσιν. ἀλλ’ ὅσοι τε Ἀθηναίων πάρεστε, πολλῶν ἤδη πολέμων ἔμπειροι ὄντες, καὶ ὅσοι τῶν ξυμμάχων, ξυστρατευόμενοι αἰεί, μνήσθητε τῶν ἐν τοῖς πολέμοις παραλόγων.

 Άνδρες στρατιώτες των Αθηναίων και των άλλων συμμάχων, ο επικείμενος αγώνας θα είναι εξίσου κοινός για όλους και για τη σωτηρία και για την πατρίδα, όχι λιγότερο για τον καθένα μας απ΄ότι για τους εχθρούς. Εάν βέβαια επικρατήσουμε τώρα στη ναυμαχία (θα) έχει κάποιος τη δυνατότητα να ξαναδεί την πατρίδα του, όπου κι αν βρίσκεται.Δεν πρέπει λοιπόν να δυσανασχετείτε, ούτε να παθαίνετε αυτό που παθαίνουν οι πιο άπειροι από τους ανθρώπους, οι οποίοι, όταν αποτύχουν στους πρώτους αγώνες, κατόπιν θεωρούν για πάντα το ενδεχόμενο (προσδοκία) του φόβου (αποτυχίας) παρόμοιο με τις συμφορές. Αλλά όσοι Αθηναίοι είστε παρόντες, επειδή διαθέτετε εμπειρία πια σε πολλούς πολέμους και όσοι σύμμαχοι (είστε παρόντες) επειδή εκστρατεύετε μαζί μας πάντα, θυμηθείτε τους παραλογισμούς που συμβαίνουν στους πολέμους.

Παρατηρήσεις

Γ2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:
ἀγὼν : την αιτιατική πληθυντικού 
ναυσίν : την κλητική ενικού
ὅπερ : τη δοτική πληθυντικού στο θηλυκό γένος
πρώτοις : τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό
σφαλέντες : τη δοτική πληθυντικού στο ίδιο γένος
κρατήσωμεν : το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή
ἐπιδεῖν : το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή
πάσχειν : το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα
ἔχουσιν : το α΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του αορίστου β΄ στην ίδια φωνή
μνήσθητε : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ίδιου χρόνου.

Γ3α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων:
στρατιῶται, τῳ, ἀθυμεῖν, τῶν ἀνθρώπων, ταῖς ξυμφοραῖς, τῶν παραλόγων

Γ3β. «ἢν κρατήσωμεν ταῖς ναυσίν, ἔστι τῳ τὴν ὑπάρχουσάν που οἰκείαν πόλιν ἐπιδεῖν»: να μεταφέρετε το παραπάνω χωρίο στον πλάγιο λόγο (και με τους δύο τρόπους) εξαρτώντας το από τη φράση «Ὁ Νικίας εἶπεν»

Προσοχή!!! οι δυο τρόποι είναι το ειδικό απαρέμφατο και η ειδική πρόταση.Η υπόθεση και στις δυο περιπτώσεις λόγω ιστορικής εξάρτησης, μετατρέπεται σε ει+ ευκτική και βέβαια το πρόσωπο γίνεται γ΄πληθυντικόΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου