Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥΟικονομικά

ü  Ενιαίο οικονομικό σύστημαàκοινό νομισματικό σύστημα, δημοσιονομική πολιτική, συναλλαγές

ü  Βασιλείς:οι κάτοχοι γης

ü  Γεωργική παραγωγή, εμπόριο

ü  Ελληνικά νομίσματα, τράπεζες, επιταγές

Κοινωνικά

ü  Διαμόρφωση αστικής τάξηςàέμποροι, τραπεζίτες, βασιλικοί υπάλληλοι (‘Ελληνες κυρίως και λίγοι γηγενείς)

ü  Εργάτες, μικροκαλλιεργητέςàμεγάλος όγκος των γηγενών

ü  Ανάπτυξη της δουλείας

Πολιτικά

ü  Απόλυτη μοναρχία, συγκέντρωση εξουσιών, λατρεία των ηγεμόνων

ü  Μετατόπιση του κέντρου βάρους της διοίκησης στις μεγαλουπόλεις της Ανατολής

ü  Στην Ελλάδα :διακυβέρνηση με βάση τα πρότυπα της μακεδονικής δυναστείας, οργάνωση σε ομοσπονδίες (Αχαϊκή, Αιτωλική)

 

ΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ü  Προσωπική βασιλεία, απόλυτος κυρίαρχος

ü  Βασίλειο Αιγύπτου - Βασίλειο Συρίας

Βασίλειο Αιγύπτου

ü  Ιδρυτής ο Πτολεμαίος
 

ü  Περιελάμβανε Αίγυπτο, Λιβύη,  Κύπρο, νότια περιοχή της Συρίας

ü  Στήριξη εξουσίας σε καλά οργανωμένο στρατό και στόλο

ü  Ανοχή στις παραδόσεις και τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των κατοίκων

ü  Οικονομική ανάπτυξηàεμπόριο, φορολόγηση

ü  Αλεξάνδρεια:εμπορικό λιμάνι της Μεσογείου

ü  Συγκεντρωτική διακυβέρνηση με επιτελείο Ελλήνων στις ηγετικές θέσεις

ü  Εξεγέρσεις  χωρικών και συγκρούσεις στο εξωτερικό: οδήγησαν  στην παρακμή και την υποταγή στους Ρωμαίους

Βασίλειο Συρίας

ü  Ιδρυτής ο Σέλευκος

ü  Περιελάμβανε  το βασικό κορμό της αυτοκρατορίας του Αλέξανδρου (Ασία)

ü  Από τον Ινδό ποταμό ως τη Μεσόγειο και απ’ τον Καύκασο ως την  Κασπία, τον Περσικό κόλπο και την Αραβία

ü  Ακεραιότητα αυτοκρατορίας àμε ισχυρό  στρατό και ίδρυση πόλεων

  ü  Στην αρχή πρωτεύουσα η Σελεύκεια και μετά η Αντιόχεια

ü  Οικονομία στηριγμένη στη γεωργία και το χερσαίο εμπόριο

ü  Διατήρηση των σατραπειών

ü  Αποσχιστικές τάσεις και συγκρούσεις με τους Πτολεμαίους: οδήγησαν στην παρακμή

 

ΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ  ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ü  Όσοι δεν οργανώθηκαν σε πόλεις- κράτη διατήρησαν το θεσμό της βασιλείας

ü  Εκλογή του βασιλιά από τη συνέλευση των στρατιωτών, πλαισιώνεται από συμβούλιο ευγενών

ü  Αναγόρευση βασιλιά από το στρατό, ακόμα κι όταν η βασιλεία έγινε κληρονομική (Μακεδονία, Ήπειρος)


Βασίλειο Mακεδονίας
ü  Περιορισμένη έκταση (Μακεδονία, Θεσσαλία και περιοχές της Νότιας Ελλάδας)
ü  Πολιτισμική ομοιογένεια
ü  Βασιλιάςàκάτοχος γης, δασικών εκτάσεων και  ορυχείων, δυνατότητα δωρεάς γης σε ευγενείς και μικρομεσαίους καλλιεργητές που αποτελούσαν το μακεδονικό στρατό, τις εκτάσεις καλλιεργούν ελεύθεροι μισθωτοί και δούλοι
ü  Βασιλιάς ο Κάσσανδρος και ακολούθως ο Δημήτριος ο Πολιορκητής

 
ü  Επιδρομές Γαλατών, τον κίνδυνο απομακρύνει ο Αντίγονος Γονατάς, γιος του Πολιορκητή, ο οποίος ιδρύει τη δυναστεία των Αντιγονιδών που κυβερνά ως το 168 π.Χ , την κατάληψη από  τους Ρωμαίους

 
 
         Βασίλειο Ηπείρου
ü  Η Ήπειρος κατοικείται από δωρικά φύλα, δεν είχε εξελιχθεί πολιτιστικά
ü  Μολοσσοίàκαταγωγή της μητέρας του Μ. Αλέξανδρου, υποτελές στους Μακεδόνες την περίοδο διακυβέρνησης Φίλιππου και Αλέξανδρου
ü  Μετριοπαθής βασιλεία= ο ρόλος του  βασιλιά περιορίζεται από έναν  ανώτατο άρχοντα, αντιπρόσωπο του λαού
 
ü  Πύρρος= ο βασιλιάς που επιχειρεί ανάλογη με του Μ. Αλεξάνδρου εκστρατεία στη Δύση  και ακολούθως προσπαθεί να υποτάξει τη Μακεδονία και τη νότια Ελλάδα.  Αποτυγχάνει και στις δυο και πεθαίνει το 272 π.Χ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου