Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014

Oι συμπολιτείες- Αιτωλική και Αχαϊκή


ΟΙ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

ü  Αποδυνάμωση θεσμού πόλης - κράτους + επιδίωξη των βασιλείων της Μακεδονίας να επεκταθούν => ομοσπονδιακά κράτη

 

1)      Αιτωλική Συμπολιτεία

 αντιμετώπιση των εχθρικών επιδρομών => σύνδεσμος "Κοινό των Αιτωλών"

Απόκρουση Γαλατών +ανάληψη προστασίας του μαντείου των Δελφών =>Αιτωλική συμπολιτεία

Οργάνωση δημοκρατική=> συμμετοχή στη συνέλευση, απόφαση για πόλεμο, κοινό νόμισμα

3ος αιώνας π.Χ=> ακμή, έκταση  σε όλη σχεδόν την κεντρική Ελλάδα

2)      Αχαϊκή συμπολιτεία

Ομοσπονδιακή ένωση πόλεων της Αχαΐας =>αργότερα  όλη η Πελοπόννησος –

Δημοκρατικά και ολιγαρχικά στοιχεία στη διακυβέρνηση 1)κάθε πόλη είχε τη δική της κυβέρνηση     2) τη συμπολιτεία διοικούσαν: η συνέλευση, οι άρχοντες, η βουλή ή σύγκλητος με 120 μέλη –            
 Άρατος, Φιλοποίμην: οι επικεφαλής
                                              
 

                                                                                                           
 
ΑΡΑΤΟΣΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου