Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ «ΙΕΡΩΝ» 5.1-2 (ενδοιαστικές)-ΝΕΟ

 Ο Ιέρωνας στον διάλογό του με τον ποιητή Σιμωνίδη στο ομώνυμο έργο του Ξενοφώντα  παραθέτει όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο τύραννος δεν μπορεί να είναι περισσότερο ευτυχισμένος από τους απλούς πολίτες.

Χαλεπν δ’ ρ σοι κα λλο πθημα, Σιμωνδη, τν τυρννων.

γιγνσκουσι μν γρ οδν ττον τν διωτν

τος λκμους τε κα σοφος κα δικαους.

τοτους δ’ ντ το γασθαι φοβονται,

τος μν νδρεους, μ τι τολμσωσι τς λευθερας νεκεν,

τος δ σοφος, μ τι μηχανσωνται,

τος δ δικαους, μ πιθυμσ τ πλθος π’ ατν προστατεσθαι.

ταν δ τος τοιοτους δι τν φβον πεξαιρνται,

τνες λλοι ατος καταλεπονται χρσθαι

λλ’ ο δικο τε κα κρατες κα νδραποδδεις;

ο μν δικοι πιστευμενοι, 

διτι φοβονται  τς πλεις

σπερ ο τραννοι

μποτε λεθεραι γενμεναι γκρατες ατν γνωνται,

ο δ’ κρατες τς ες τ παρν ξουσας νεκα,

ο δ’ νδραποδδεις,

διτι οδ’ ατο ξιοσιν λεθεροι εναι.

χαλεπν ον κα τοτο τ πθημα μοιγε δοκε εναι,

τ λλους μν γεσθαι γαθος νδρας,

λλοις δ χρσθαι ναγκζεσθαι.

 γαμαι=θαυμάζω

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

1.Να μεταφράσετε το απόσπασμα από την αρχή ως το… τ πλθος π’ ατν προστατεσθαι»

 

2.Για ποιους λόγους, σύμφωνα με το κείμενο, οι τύραννοι επιλέγουν να χρησιμοποιούν τους άδικους, αυτούς που κάνουν έκλυτο βίο και τους δουλοπρεπείς;

 

3.Να εντοπίσετε τα επίθετα του κειμένου και να γράψετε τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό

 

4.ὑπεξαιρνται ,καταλεπονται, γνωνται : να γράψετε το β΄ενικό και το γ΄πληθυντικό του αορίστου β΄ σε όλες τις εγκλίσεις για τους παραπάνω ρηματικούς τύπους

 

5.Να εντοπίσετε τους εμπρόθετους προσδιορισμούς του κειμένου και να τους χαρακτηρίσετε συντακτικά

 

6.τς λευθερας νεκεν, δι τν φβον: να μετατρέψετε στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις τους παραπάνω εμπρόθετους προσδιορισμούς, προσέχοντας την έγκλιση που θα χρησιμοποιήσετε με βάση το είδος της πρότασης και το χρόνο του ρήματος εξάρτησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου