Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021

ΠΛΑΤΩΝΑ «ΦΑΙΔΩΝ» 59d-e (χρονικές προτάσεις- μετοχές)-άγνωστο Β΄Λυκείου

 Ο Σωκράτης με απόφαση του δικαστηρίου καταδικάστηκε σε θάνατο. Μία μέρα πριν τη δίκη το ιερό πλοίο των Αθηναίων έφυγε για τη Δήλο, για να προσκύνημα προς τιμή του Απόλλωνα. Κατά τη διάρκεια της «θεωρίας» αυτής στη Δήλο δεν εκτελείτο καμία ποινή. Έτσι, ο Σωκράτης για ένα περίπου μήνα έμεινε έγκλειστος στο δεσμωτήριο. Εκεί τον επισκέπτονταν καθημερινά οι φίλοι του και συζητούσαν. Το παρακάτω απόσπασμα αναφέρεται στις τελευταίες ώρες του Σωκράτη στο δεσμωτήριο, όταν οι Ένδεκα διέταξαν την εκτέλεση της ποινής.

 

ΦΑΙΔ. γ σοι ξ ρχς πντα πειρσομαι διηγσασθαι.

 

ε γρ δ κα τς πρσθεν  μρας εἰώθεμεν φοιτν

 

κα γ κα ο λλοι παρ τν Σωκρτη, συλλεγμενοι ωθεν ες τ δικαστριον,

 

ν κα δκη γνετο·

 

πλησον  γρ ν το δεσμωτηρου.

 

περιεμνομεν ον κστοτε,

 

ως νοιχθεη τ  δεσμωτριον, διατρβοντες μετ' λλλων,

 

νεγετο γρ ο πρ·

 

πειδ δ νοιχθεη,

 

εσμεν παρ τν Σωκρτη κα τ πολλ διημερεομεν μετ' ατο.

 

κα δ κα ττε πρατερον συνελγημεν·

 

τ γρ προτεραίᾳ [μρ],

 

πειδ ξλθομεν κ το δεσμωτηρου σπρας,

 

 πυθμεθα, τι τ πλοον κ Δλου φιγμνον εη.

 

 παρηγγελαμεν ον λλλοις κειν ς πρατατα ες τ εωθς.

 

κα κομεν κα μν ξελθν θυρωρς,

 

σπερ εἰώθει πακοειν, επεν περιμνειν

 

κα μ πρτερον παριναι, ως ν ατς κελεσ·

 

ουσι γρ," φη, "ο νδεκα Σωκρτη κα παραγγλλουσιν,

 

 πως ν τδε τ μρ τελευτ."

 

ο πολν δ' ον χρνον πισχν κεν

 

 κα κλευεν μς εσιναι.

 

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

φοιτάω, -: συχνάζω (παρά + αιτιατική)

συλλέγομαι: συγκεντρώνομαι, συναθροίζομαι

ωθεν (επίρρ.): από τα χαράματα, από πολύ νωρίς, από την αυγή

διατρίβω μετά τινος: συνομιλώ με κάποιον

πρ και πρωΐ (επίρρημα): νωρίς, με την ανατολή

εσμεν: παρατ. του ρ. εσέρχομαι

πυνθάνομαι: πληροφορούμαι

τ εωθός: το σύνηθες, το συνηθισμένο

πέχω (για χρόνο): εξακολουθώ

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 Γ1. Να γράψετε τη μετάφραση του παρακάτω αποσπάσματος: «τ γρ προτεραί ... μς εσιέναι».

Μονάδες 10

 Γ2. Σε ποιον χώρο πήγαιναν οι φίλοι του Σωκράτη και τι έκαναν εκεί;

Μονάδες 10

 Γ3. α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται

 

σπρας: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού

τ πολλ: τους άλλους δυο βαθμούς στον ίδιο τύπο

θυρωρός: την κλητική ενικού αριθμού

σπερ: τη γενική πληθυντικού αριθμού του ιδίου γένους

Μονάδες 5

 

Γ3. β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται

 

περιεμένομεν: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής αορίστου

φοιτν: το γ΄πληθυντικό πρόσωπο του προστακτικής του ίδιου χρόνου

ξελθν: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του αορίστου β΄

πυθόμεθα: το γ΄ ενικό πρόσωπο του παρακειμένου

πισχν: το α΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα

Μονάδες 5

 

Γ4. α. Να καταγράψετε τους συντακτικούς τρόπους με τους οποίους δηλώνεται ο χρόνος στο κείμενο και να δώσετε ένα παράδειγμα για τον καθένα.

Μονάδες 5

 

Γ4. β. «τι τ πλοον κ Δήλου φιγμένον εη»

 

«πως ν τδε τ μέρ τελευτ»

 

Να αναγνωρίσετε το είδος των παραπάνω προτάσεων και να δικαιολογήσετε τον τρόπο με τον οποίο εκφέρονται.

Μονάδες 5

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου