Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ, ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ, 1, 3, 2-6

     Η φήμη του Κλέαρχου ως στρατηγού προκάλεσε τον Κύρο να ζητήσει τη βοήθειά του στην εφαρμογή των σχεδίων του, δηλαδή να τον βοηθήσει στη διεκδίκηση του περσικού θρόνου από τον αδελφό του  Αρταξέρξη. Έτσι ο Κύρος έστειλε πρέσβεις και χρήματα (περίπου 10.000 δαρεικούς) και ζήτησε από τον Κλέαρχο να δημιουργήσει μισθοφορικό στρατό για αυτό το σκοπό.

 

Κλέαρχος δ’

πε γνω

τι ο δυνήσεται βιάσασθαι,

συνήγαγεν κκλησίαν τν ατο στρατιωτν.

Κα πρτον μν δάκρυε πολν χρόνον στώς·

ο δ ρντες θαύμαζον

κα σιώπων·

ετα δ λεξε τοιάδε.

νδρες στρατιται, μ θαυμάζετε

τι χαλεπς φέρω τος παροσι πράγμασιν.

μο γρ ξένος Κρος γένετο

καί με φεύγοντα κ τς πατρίδος τά τε λλα τίμησε

κα μυρίους δωκε δαρεικούς.

πειδ δ Κρος κάλει,

λαβν μς πορευόμην,

να ε τι δέοιτο φελοίην ατν

νθ’ ν ε παθον π’ κείνου.

πε δ μες ο βούλεσθε συμπορεύεσθαι,

 νάγκη δή μοι μς προδόντα τ Κύρου φιλί χρσθαι

πρς κενον ψευσάμενον μεθ’ μν εναι.

Ε μν δ δίκαια ποιήσω οκ οδα,

αρήσομαι δ’ ον μς

κα σν μν τι ν δέ πείσομαι.

Κα οποτε ρε οδες

ς γ λληνας γαγν ες τος βαρβάρους, προδος τος λληνας

τν τν βαρβάρων φιλίαν ελόμην,

λλ’ πε μες μο ο θέλετε πείθεσθε,

γ σν μν ψομαι

κα τι ν δέ πείσομαι.

Νομίζω γρ μς μο εναι κα πατρίδα κα φίλους κα συμμάχους.

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

 βιάζομαι: (εδώ) επιβάλλομαι με τη βία

 θαυμάζω: απορώ

χαλεπς φέρω + δοτ. αιτίας: δυσθυμώ για κάτι

 ξένος: φίλος από φιλοξενία

 μύριοι: δέκα χιλιάδες, πολλοί

δαρεικός: περσικό νόμισμα

 ε πάσχω: ωφελούμαι, ευεργετούμαι

ψεύδομαι: (εδώ) αποδεικνύομαι ανακόλουθος

πείσομαι: ΜΕΛ του πάσχω

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.Να μεταφράσετε το τμήμα: «Κλέαρχος δ’ πε γνω… νθ’ ν ε παθον π’ κείνου». 

 

2.Σε ποιο δίλημμα βρίσκεται ο Κλέαρχος μετά την άρνηση των στρατιωτών του να τον ακολουθήσουν, ποια είναι η τελική του απόφαση και πως την τεκμηριώνει;

 

3.Να κατατάξετε στις βασικές γραμματικές κατηγορίες τις υπογραμμισμένες με μαύρα γράμματα λέξεις του κειμένου

 

4.α. λαβών -Να γράψετε τον αντίστοιχο τύπο στον μέλλοντα και τον παρακείμενο στην ίδια φωνή.

β. προδόντα - Να γράψετε το τρίτο πρόσωπο ενικού αριθμού της οριστικής του ενεστώτα και του αορίστου β ́ στην ίδια φωνή.

γ. εναι - Να γράψετε τον αντίστοιχο τύπο στον μέλλοντα και τον αόριστο β ́.

δ. ποιήσω - Να γράψετε το β ́πρόσωπο πληθυντικού αριθμού της υποτακτικής και της ευκτικής του ενεστώτα στη μέση φωνή.

ε. ρε - Να γράψετε το β ́ πρόσωπο ενικού αριθμού της ευκτικής και της προστακτικής του αορίστου β ́ στην ίδια φωνή.

στ. νομίζω - Να γράψετε το α ́πρόσωπο πληθυντικού αριθμού του παρατατικού και του μέλλοντα στην ίδια φωνή.  

 

5.α. δίκαια, γαθούς -Να γράψετε τους δύο άλλους βαθμούς των πιο πάνω τύπων (μονολεκτικούς τύπους). Να διατηρήσετε αμετάβλητα τον αριθμό, την πτώση και το γένος τους.

β. μς, φιλί, οδείς, γαγών, βαρβάρων, πατρίδα - Να μεταφέρετε τους πιο πάνω τύπους στον αντίθετο αριθμό. 

 

6.α. με, συμπορεύεσθαι, φιλί,προδούς, τν τν βαρβάρων, φίλους - Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους πιο πάνω τύπους

 β. να φελοίην ατόν -  Να αναγνωρίσετε την πιο πάνω πρόταση του κειμένου (είδος, εισαγωγή, εκφορά, αιτιολόγηση έγκλισης εκφοράς).

 γ. Ε μν δ δίκαια ποιήσω - Να αναγνωρίσετε την πιο πάνω πρόταση του κειμένου (είδος, εισαγωγή, εκφορά, αιτιολόγηση έγκλισης εκφοράς).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου