Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012

ΕΝΟΤΗΤΑ 44- ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
fides τις πλάγιες πτώσεις στον ενικό
caritas αφαιρετική ενικού
stabilis ονομαστική και γενική πληθυντικού στο ουδέτερο
nullus locus αιτιατική πληθυντικού
simulatiōne ονομαστική ενικού
tempus ονομαστική πληθυντικού
inopes γενική πληθυντικού
quis να κλιθεί στο θηλυκό στον ενικό
tyrannis κλητική ενικού
neutris γενική ενικού

2.Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται
potest α πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα
suspecta β ενικό οριστικής παθ. ενεστώτα
metuat απαρέμφατο μέλλοντα
putet β πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου
Coluntur β ενικό προστακτικής ενεστώτα
fit απαρέμφατο ενεστώτα στο ενεργητικό του
cecidērunt β ενικό υποτακτικής μέλλοντα
intellegitur ίδιο τύπο στον παρακείμενο
fuerint γ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα
ferunt β ενικό οριστικής παθητικού ενεστώτα
dixisse γ πληθυντικό οριστ. συντελ. μέλλοντα
intellexi γ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα
habuissem β πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα
referre β πληθυντικό οριστικής ενεστώτα


3.Να γράψετε τον ίδιο τύπο στους άλλους βαθμούς: stabilis , inopes, fīdos,

4.Να αναγνωρίσετε τις προτάσεις :
quis possit diligere eum, quem metuat, aut eum, a quo se metui putet/
quam fuerint inopes amicōrum/
quos fīdos amicos habuissem, quos infīdos, cum iam neutris gratiam referre poteram". / Quodsi forte, ut fit plerumque, cecidērunt, cum iam neutris gratiam referre poteram

5.Να χαρακτηριστούν συντακτικά:
benevolentiae, tyrannis, amicitiae, eis, diligere, se, a quo , inopes, amicōrum, fīdos, neutris,referre
6. Tum intellexi, quos fīdos amicos habuissem, quos infīdos, cum iam neutris gratiam referre poteram":
Σε πλάγιο με εξάρτηση: Tarquinius dicit/ dixit
7. Από πλάγιο σε ευθύ:
Nescio enim quis possit diligere eum, quem metuat, aut eum, a quo se metui putet. /
tum intellegitur, quam fuerint inopes amicōrum. /
"Tum intellexi, quos fīdos amicos habuissem, quos infīdos, cum iam neutris gratiam referre poteram". /
Hoc est quod Tarquinium dixisse ferunt exulantem

8. Quodsi forte ceciderunt, tum intellegitur:
Να αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου και να τον διατυπώσετε στα άλλα είδη.

πηγή: Νεάρχου παράπλους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου