Τρίτη 13 Μαρτίου 2012

ΑΣΚΗΣΕΙΣ- ΕΝΟΤΗΤΑ 46

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.numine:αιτιατική ενικού
deorum:κλητική ενικού
unumquemque: τον ίδιο τύπο στο θηλυκό
urbem:γενική πληθυντικού
nostrum:τον ίδιο τύπο στον άλλο αριθμό
partem:γενική πληθυντικού
illud:δοτική πληθυντικού
nostrae:τον ίδιο τύπο στον άλλο αριθμό
leges:ονομαστική ενικού
salutis:ονομαστική ενικού
vir:γενική πληθυντικού
parens:αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου
suae:τον ίδιο τύπο στον άλλο αριθμό στο β΄πρόσωπο για πολλούς κτήτορες
magis: στον υπερθετικό
desertor:αφαιρετική ενικού
nobis:δοτκή ενικού
singulorum:αιτιατική πληθυντικού θηλυκού

2.regi:γ'ενικό υποτακτικής υπερσυντέλικου
putant:δοτική γερουνδίου
consequitur:β'ενικό οριστικής ενεστώτα και υποτακτικής παρατατικού
anteponamus;τον ίδιο τύπο στην υποτακτική παρακειμένου
consulit:αφαιρετική απ' το σουπίνο
vituperandus est:τον ίδιο τύπο στην οριστική Σ.Μ
fit:προστακτική ενεστώτα ενεργητικής φωνής
cadat:β'πληθυντικό οριστικής παρακειμένου
decet:απαρέμφατο παρακειμένου

3.Να κάνετα πλήρη συντακτικό σχολιασμό σε όλες τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου

4.Philosophi mundum censent regi numine deorum:να μετατραπεί στην ενεργητική σύνταξη και στον ευθύ λόγο
eum esse putant...eius mundi esse partem:να μεταφερθεί στον ευθύ λόγο
plusquam unius alicuius aut suae:να δοθεί η σύγκριση με τον άλλο τρόπο
Νec magis..et salutem:να αναλυθεί με το debeo
quam proditor...et salutem:να δοθεί η σύγκριση με τον άλλο τρόπο
ut laudandus is sit:να μεταφερθεί στην ενεργητική σύνταξη
qui pro republica cadat:να συμπτυχθεί σε μετοχή
Εx quo fit...nosmet ipsos:να μεταφερθεί στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση το Cicero dixit
quam nosmet ipsos:να δοθεί η σύγκριση με τον άλλο τρόπο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου