Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012

ΕΝΟΤΗΤΑ 47- ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
filia δοτική πληθυντικού
canos γενική πληθυντικού
Hac re γενική ενικού και πληθυντικού
Eo consilio αιτιατική πληθυντικού
ornatrīces ονομαστική ενικού
vestem κλητική ενικού
aliis sermonibus γενική ενικού
tempus ονομαστική πληθυντικού
mendacium κλητική ενικού
pater γενική πληθυντικού
mentionem ονομαστική ενικού
aetatis κλητική ενικού

2.Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται
habēre γ πληθυντικό οριστ. συντελ. μέλλοντα
coeperat απαρέμφατο παρακειμένου
solēbat β πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου
voluit α πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα
deterrēre β πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου
faceret. προστακτική ενεστώτα
oppresit β ενικό υποτακτικής μέλλοντα
deprehendit απαρέμφατο παρακειμένου
extraxit α πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα
induxit αφαιρετική σουπίνο
mallet γ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα
respondisset γερουνδιακό στα 3 γένη
obiēcit: β ενικό οριστικής παθητικού ενεστώτα
nolis β πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα και παρατατικού
times β ενικό προστακτικής ενεστώτα
faciant αρχικοί χρόνοι στο παθητικό του

3.Να γράψετε τα παραθετικά:matūre

4.Να αναγνωρίσετε τις προτάσεις
quominus id faceret/
quin calva esse nolis.
Quid ergo non times nē istae te calvam faciant?”/
donec induxit mentionem aetatis/
utrum post aliquot annos cana esse mallet an calva. /
Cum illa respondisset/
Etsi super vestem eārum deprehendit canos,

5.Να χαρακτηριστούν συντακτικά: habēre, filiam, deterrēre ,id, eārum, eos, vidisse , tempus, aetatis, cana , esse ,mendacium, illi , istae, te

6.Hac re audīta Να αναλυθεί σε πρόταση.

7.στην άλλη φωνή :
Eo consilio aliquando repente intervēnit oppresitque ornatrīces. /
Etsi super vestem eārum deprehendit canos, /
aliis sermonibus tempus extraxit, /
Tum interrogāvit filiam /
mendacium illi pater obiēcit

8.Να γίνει μετοχική η πρώτη:
Etsi deprehendit canos, Augustus dissimulavit eos vidisse

9α . Σε πλάγιο με εξάρτηση: Tarquinius dixit :
Hac re audīta Augustus voluit filiam deterrēre quominus id faceret. /
Eo consilio aliquando repente intervēnit oppresitque ornatrīces/
Iulia, Augusti filia, matūre habēre coeperat canos. /

9β. Σε πλάγιο :illa respondisset: “ego, pater, cana esse malo”

10α. Από πλάγιο σε ευθύ:
Tum interrogāvit filiam, utrum post aliquot annos cana esse mallet an calva.

10β. Σε πλάγιο με εξάρτηση Augustus interogavit :
Quid ergo non times nē istae te calvam faciant?”

11. Σε πλάγιο με εξάρτηση pater dicit/ dixit :
Non dubito quin calva esse nolis.

πηγή:Nεάρχου παράπλους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου