Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020

Λεξιλογικές ασκήσεις 1-3 "Υπέρ Μαντιθέου"

 Λυσίας «Υπέρ Μαντιθέου» Λεξιλογικές Ασκήσεις [Προοίμιο 1-3]

 

1. α) συνδη, βουλομένοις, ποιεν, εχον, γομαι: Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.

 

β) διαβεβλημένοις, καταστναι, πειδάν, διακείμενος, μεταμελήσειν: Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους.

2) κακς, πολλήν, δίκως, μεγίστων, ενους: Να γράψετε για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου μία αντώνυμη λέξη στην αρχαία ελληνική γλώσσα.

 

3. α) Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους του κειμένου ένα ομόρριζο ουσιαστικό, απλό ή σύνθετο, της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται:

 

ρηματικοί τύποι   κατάληξη                ομόρριζα ουσιαστικά

ποιεν                         -τής                              

γομαι                      -μών                             

εχον                           -μα                             

καταστναι               -ις                               

ναγκάζωσιν             -η                               

 

β) ανεξέλεγκτος, εύπιστος, λεξικό, απραξία, βελτίωση: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.

 

4. βουλή, τρόπος, ατιος, κίνδυνος, κατηγορία: Να γράψετε για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.

 

5. Να συνδέσετε κάθε λέξη του κειμένου (Α΄ στήλη) με τη συνώνυμή της στη Β΄ στήλη (δύο λέξεις της Β΄ στήλης περισσεύουν):

 

Α΄ ΣΤΗΛΗ              Β΄ ΣΤΗΛΗ

1. βούλομαι               α) νοχος

2. γομαι                  β) εμενής

3. ατιος                     γ) παιτ

4. ενους                    δ) βουλεύομαι

5. ξι                        ε) οομαι

                       στ) χθρός

                        ζ) θέλω

                                                                       ( υλικό από την τράπεζα θεμάτων)

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου