Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ για το προοίμιο του λόγου "Υπέρ Μαντιθέου"

 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίου Ὑπὲρ Μαντιθέου (§1-3)

Να συγκρίνετε το προοίμιο του λόγου "Υπέρ Μαντιθέου" που διδαχθήκατε με το προοίμιο του λόγου "Υπέρ Αδυνάτου"που ακολουθεί εστιάζοντας στα κοινά τους σημεία και στους στόχους που επιτυγχάνουν.

ΛΥΣΙΑΣ, ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΔΥΝΑΤΟΥ Προοίμιον (§1–3)

 Ευγνωμονώ σχεδόν, κύριοι βουλευταί, τον μηνυτή που μου προκάλεσε αυτήν εδώ την δίκην. Διότι, ενώ πρωτύτερα δεν είχα αφορμή, εκ της οποίας ορμώμενος να λογοδοτήσω διά την ζωή μου, τώρα εξ αιτίας αυτού έχω λάβει. Και θα προσπαθήσω να αποδείξω διά του λόγου μου ότι αυτός μεν ψεύδεται, εγώ δε έχω ζήσει μέχρι σήμερα άξιος επαίνου μάλλον ή φθόνου. Διότι φρονώ ότι από φθόνο και μόνον μου προκάλεσε την σημερινή δίκη. Και όμως, εκείνος ο οποίος φθονεί, όσους οι άλλοι λυπούνται, από ποία πονηρία νομίζετε ότι ο τοιούτος άνθρωπος μπορεί να απέχει; Διότι αν μεν με κατήγγειλε διά να μου πάρει χρήματα, είναι συκοφάντης, εάν δε ως εχθρό του με εκδικείται, ψεύδεται, διότι ένεκα της πονηρίας του ούτε φίλο ούτε εχθρό τον είχα ποτέ. Φανερό λοιπόν είναι, κύριοι βουλευταί, ότι με φθονεί, διότι, αν και έχω τέτοιο σωματικό ελάττωμα είμαι καλύτερος πολίτης από αυτόν. Διότι έχω την γνώμη, κύριοι βουλευταί, ότι τα σωματικά ελαττώματα θεραπεύονται μέχρις ενός βαθμού με τα ψυχικά προτερήματα. Διότι εάν είχα ψυχικά ελαττώματα, όπως έχω σωματικά, και εάν ζούσα βίο άτακτο, σε τι θα διέφερα από αυτόν;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου