Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016

GREEKLISH: λόγος και αντίλογος           Η χρήση της ψηφιακής γλώσσας από τους χρήστες του διαδικτύου και της κινητής τηλεφωνίας σε επίπεδο γραπτών μηνυμάτων έχει προκαλέσει ευρύτατες συζητήσεις αναφορικά με τη σκοπιμότητά της και τους κινδύνους που ενδεχομένως εγκυμονεί. Τα κυριότερα επιχειρήματα υπέρ και κατά της ψηφιακής γλώσσας:

Α. Επιχειρήματα υπέρ της ψηφιακής γλώσσας

•  Η ψηφιακή γλώσσα είναι συστατικό γνώρισμα της προόδου στο χώρο της ηλεκτρονικής και διαδικτυακής επικοινωνίας και έχει καθιερωθεί στη συνείδηση εκατομμυρίων ατόμων σε ολόκληρο τον κόσμο, χάρη στην ευκολία, τη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητά της.
• Η χρήση των greeklish είναι υποχρεωτική, όταν δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ελληνικές γραμματοσειρές
• Τα λογισμικά προγράμματα που χρησιμοποιούνται διεθνώς είναι «γραμμένα» στην αγγλική γλώσσα. Η αρνητική κριτική κατά των greeklish, επομένως, ισοδυναμεί κατά βάθος με πράξη τεχνοφοβίας
• Η ψηφιακή γλώσσα θα μπορούσε να θεωρηθεί – με την ευρεία έννοια – μια κοινωνική γλωσσική ποικιλία που διαθέτει μία ιδιαίτερη μορφολογία και ομιλείται σε συγκεκριμένο περιβάλλον (το ψηφιακό/ διαδικτυακό), σε «ειδικές συνθήκες χρήσης», Έτσι, καταρρίπτεται και το επιχείρημα που θέλει τους χρήστες των greeklish να μην είναι εξίσου ικανοί χειριστές της (επίσημης) ελληνικής γλώσσας.

Β. Επιχειρήματα κατά της ψηφιακής γλώσσας

•  Η ψηφιακή γλώσσα αποτελεί ένα διαβρωτικό για την ελληνική γλώσσα μηχανισμό, γιατί πλήττει άμεσα ένα κεφαλαιώδες συστατικό στοιχείο της, το αλφάβητο. Η αντικατάσταση των ελληνικών χαρακτήρων με λατινικούς συνιστά μία μορφή άλωσης της ελληνικής γλώσσας από την αγγλική.
•  Η ελληνική γλώσσα είναι ένα θεμελιώδες κεφάλαιο του εθνικού μας πολιτισμού. Η ψηφιακή γλώσσα αποτελεί ένα είδος πολιτισμικού ιμπεριαλισμού των χρηστών της αγγλικής γλώσσας, με στόχο την αποδυνάμωση της «εθνογλωσσικής συνείδησης» και της ισοπέδωσης των πολιτιστικών διαφορών των λαών.
• Η επικοινωνία στο διαδίκτυο και στην κινητή τηλεφωνία μπορεί να γίνεται με ελληνικούς χαρακτήρες, αφού οι εταιρείες από την αρχή σχεδόν της εμφάνισης αυτών των τεχνολογικών επιτευγμάτων μερίμνησαν γι’ αυτό. Η εμμονή, επομένως, πολλών χρηστών να χρησιμοποιούν φανερώνει ότι χρησιμοποιούν τους τεχνικούς περιορισμούς ως πρόφαση.
• Η χρήση των greeklish επηρεάζει και την ορθή εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Έχει διαπιστωθεί από έρευνες ότι πολλοί μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση των greeklish πραγματοποιούν σωρεία λαθών στην ορθογραφία.
Έτσι, η ψηφιακή γλώσσα γίνεται το όχημα για πλημμελή εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.
•  Τα greeklish δεν μπορούν να θεωρηθούν ιδιαίτερη γλωσσική ποικιλία. Είναι περισσότερο ένα ιδίωμα του οποίου η διαφορά με τα υπόλοιπα είναι πως πρόκειται για τεχνητή επινόηση και όχι προϊόν «φυσικής γλωσσικής επιλογής.

διασκευή από το http://11kai.blogspot.gr/2012/09/greeklish.htmlΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου