Πέμπτη 14 Μαΐου 2020

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Β΄Λυκείου) ΝΕΟ


σαίου, Περί το Κλεωνύμου κλήρου, 1-2

Ο ομιλητής είναι ανιψιός του Κλεώνυμου και μαζί με τα αδέλφια του διεκδικούν την περιουσία που ο θείος τους άφησε με διαθήκη σε κάποιους άλλους, λιγότερο στενούς συγγενείς του. Οι ενάγοντες δεν αμφισβητούν τη γνησιότητα της διαθήκης, αλλά επικαλούνται τη βούληση του θείου τους για ακύρωσή της, επιθυμία που δεν πρόλαβε να ικανοποιήσει πριν από τον θάνατό του.
Πολλ μν μεταβολή μοι γέγονεν, νδρες, τελευτήσαντος Κλεωνύμου. κενος γρ ζν μν μν κατέλειπε τν οσίαν, ποθανν δ κινδυνεύειν περ ατς πεποίηκε. κα τότε μν οτως π’ ατο σωφρόνως παιδευόμεθα, στ’ οδ κροασόμενοι οδέποτ’ λθομεν π δικαστήριον, νν δ γωνιούμενοι περ πάντων κομεν τν παρχόντων· ο γρ τν Κλεωνύμου μόνον μφισβητοσιν λλ κα τν πατρων, φείλειν π τούτοις <μς> κείν φάσκοντες ργύριον. κα ο μν οκεοι κα ο προσήκοντες [π τούτοις] ο τούτων ξιοσιν μς κα τν μολογουμένων, ν Κλεώνυμος κατέλιπεν, ατος τούτων σομοιρσαι· οτοι δ ες τοτο κουσιν ναισχυντίας, στε κα τ πατρα προσαφελέσθαι ζητοσιν μς, οκ γνοοντες, νδρες, τ δίκαιον, λλ πολλν μν ρημίαν καταγνόντες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.Να μεταφράσετε το απόσπασμα από την αρχή έως και … «κομεν τν παρχόντων»·

2.Για ποιο λόγο έχουν έρθει στο δικαστήριο οι συγγενείς του Κλεώνυμου;

3.α «ἐκενος γρ ζν μν μν κατέλειπε τν οσίαν, ποθανν δ κινδυνεύειν περ ατς πεποίηκε»: να μεταφέρετε τους κλιτούς τύπους στον αντίθετο αριθμό.

3.β Στο τμήμα που μεταφράσατε να αναγνωρίσετε τους ρηματικούς τύπους που βρίσκονται σε μέλλοντα και αόριστο και να γράψετε τον ίδιο τύπο στον παρακείμενο και υπερσυντέλικο.

4.α «κα τότε μν οτως π’ ατο σωφρόνως παιδευόμεθα,»: να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική, αφού πρώτα εξηγήσετε τι εξυπηρετεί η επιλογή της (της παθητικής) από τον ρήτορα.

4.β «νν δ γωνιούμενοι περ πάντων κομεν τν παρχόντων»:να αποδώσετε με ισοδύναμες συντακτικές δομές τη μετοχή και τον εμπρόθετο της παραπάνω πρότασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου