Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, Ὑπὲρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας 14 -15 (άγνωστο Β΄Λυκείου)

 Η καταπιεστική συμπεριφορά των Αθηναίων εις βάρος των Ροδίων οδηγεί την αποστασία τους και από την Α΄ και από τη Β ΄Αθηναϊκή Συμμαχία αλλά δυστυχώς και στην εγκατάσταση Καρικών φρουρών στο νησί από τον Μαύσωλο και αργότερα την Αρτεμισία. Το 351 π.Χ. δημοκρατικοί Ρόδιοι φυγάδες απευθύνθηκαν στους Αθηναίους και ζήτησαν τη βοήθεια τους για την απομάκρυνση της φρουράς αυτής. Ο Δημοσθένης αναλαμβάνει την υποστήριξη του αιτήματος και εκφωνεί στην Εκκλησία του Δήμου τον λόγο «Ὑπὲρ τῆς Ῥοδίων Ἐλευθερίας», αν και τελικά η εισήγησή του δεν έγινε αποδεκτή.

 Ο μν οδ’ ν

ε δι’  ατν εχον τν πόλιν ο νν ντες ν ατ όδιοι,

παρνεσ’ ν μν τούτους λέσθαι,

 οδ’  ε πάνθ’ πισχνονθ’  μν ποιήσειν.

 ρ γρ ατος τ μν πρτον,

πως καταλύσωσι τν δμον,

προσλαβόντας τινς τν πολιτν,

πειδ δ τοτο πραξαν,

πάλιν κβαλόντας τούτους·

τος ον μηδετέροις πιστς κεχρημένους οδ’  ν μν βεβαίους γομαι γενέσθαι συμμάχους.

Κα τατ’ οδεπώποτ’  επον ν,  

ε τ οδίων δήμ μόνον γούμην συμφέρειν·

οτε γρ προξεν τν νδρν

οτ’ δί ξένος ατν οδες στι μοί.

Ο μήν,

οδ’ ε τατα μφότερα ν,

ε μ συμφέρειν μν γούμην,

επον ν,

πε οδίους γ’,

ε οόν τε τοτ’ επεν τ συναγορεύοντι τ σωτηρί ατν,

συγχαίρω τν γεγενημένων.

το κομσασθαι γρ τ μτερ’ μν φθονσαντες τν αυτν λευθεραν πολωλκασι,

κα παρν ατος λλησι κα βελτοσιν ατν [μν] ξ σου συμμαχεν, βαρβροις κα δολοις δουλεουσιν.

 

Λέξεις: οὐ μὴν οὐδέ = αλλά όμως, οὐδ’ εἰ = ούτε και αν, ἔχω = έχω υπό την εξουσία, οἱ νῦν ὄντες ἐν τῇ πόλει = οι ισχύοντες τώρα στην πόλη, ἐκβάλλω = εξορίζω, πιστῶς χρῶμαί τινι = φέρομαι πιστα σε κάποιον, βέβαιος = ασφαλής, προξενῶ τινος = ενεργώ ως αντιπρόσωπος κάποιου, φθονῶ τινός τινί= αρνούμαι από ζήλια σε κάποιον κάτι

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.        Να μεταφράσετε το απόσπασμα από την αρχή έως το …γομαι γενέσθαι συμμάχους».

 

2.      Για ποιο λόγο ο Δημοσθένης ισχυρίζεται ότι συμμερίζεται τη χαρά των Αθηναίων για τα παθήματα των Ροδίων;

 

 

3.   α. Στο απόσπασμα που μεταφράσατε, να εντοπίσετε τους ρηματικούς τύπους που προέρχονται από συνηρημένα ρήματα και να επιλέξετε δυο διαφορετικά από αυτά (ένα σε -άω και ένα σε -έω) και να τα αντικαταστήσετε χρονικά.

β. Στο χωρίο «Κα τατ’ οδεπώποτ’  επον ν... συγχαίρω τν γεγενημένων» να βρείτε τις αντωνυμίες να προσδιορίσετε το είδος τους και να γράψετε την ίδια πτώση του άλλου αριθμού.

γ. «ρ γρ ατοςπάλιν κβαλόντας τούτους» Να ξαναγράψετε  το  παραπάνω χωρίο με το ρήμα στο α΄πληθυντικό και το αντικείμενο στον ενικό αριθμό δηλ. ρῶμεν ατόν κάνοντας όπου χρειάζεται τις απαραίτητες αλλαγές

 

4.   α.«Κα τατ’ οδεπώποτ’  επον ν,…ε τ οδίων δήμ μόνον γούμην συμφέρειν»: να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο και να τον μετατρέψετε στο είδος του προσδοκώμενου.

β. Να εντοπίσετε τις δευτερεύουσες εναντιωματικές-παραχωρητικές προτάσεις του κειμένου

γ. «ο νν ντες ν ατ όδιοι »: να αναλύσετε την επιθετική μετοχή σε δευτερεύουσα αναφορική πρόταση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου