Τρίτη 5 Απριλίου 2011

Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
Ανατομία της δομής της παραγράφου
1)θεματική πρόταση (θ.π):αποτελεί τον οδηγό για την ανάπτυξη της ιδέας της παραγράφου και είναι ουσιαστικά ο πρόλογος της παραγράφου.

2)Λεπτομέρειες (λε):είναι σχόλια, νοήματα, πληροφορίες, επιχειρήματα που αναπτύσσουν τη θεματική πρόταση και πρέπει να στηρίζονται σε αποδεικτικό υλικό σαφές και αξιόπιστο.

3)Κατακλείδα (κα):είναι το συμπέρασμα που συνοψίζει το περιεχόμενο της παραγράφου και μπορεί να λειτουργεί συγκεφαλαιωτικά για τα προηγούμενα ή προεξαγγελτικά για τα επόμενα.


ΑΡΕΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
1.Η θ.π πρέπει να διατυπώνει με σαφήνεια το σκοπό της παραγράφου.
2.Οι λεπτομέρειες πρέπει να έχουν συνάφεια με το σκοπό της θ.π
3.Σε μια παράγραφο πρέπει να υπάρχει αλληλουχία νοημάτων και συνοχή δηλ. ένα λογικό και εκφραστικό «δέσιμο».


Τρόποι εισαγωγής της θεματικής πρότασης
- λίγοι θα διαφωνούσαν ότι…
- είναι γνωστό ότι…
- δεν υπάρχει αμφιβολία ότι…
- είναι γεγονός ότι…
- είναι σαφές ότι…
- κατά κοινή ομολογία…
- υποστηρίζεται συχνά ότι…

Συνδετικοί τρόποι μεταξύ θεματικής πρότασης και λεπτομερειών
- ειδικότερα…
- πράγματι…
- πιο συγκεκριμένα…
- αναλυτικότερα…
- εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία…
- κατά συνέπεια είναι ανάγκη…
- σε μια τέτοια περίπτωση..
- αυτό είναι ευνόητο αφού…
- στο πλαίσιο αυτό κατανοούμε…
Τρόποι έναρξης της κατακλείδας
- συνάγεται λοιπόν το συμπέρασμα…
- συνοψίζοντας μπορούμε να επισημάνουμε…
- γίνεται επομένως εύκολα αντιληπτό…
- συμπερασματικά έχει καταστεί σαφές…
- είναι λοιπόν προφανές…
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ


1.ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Διατύπωση της θέσης μας
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Παράθεση παραδειγμάτων αντλημένα από την ιστορία, την εμπειρία, την καθημερινότητα
ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ Συγκεφαλαίωση-συμπέρασμα

2.ΜΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΣΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Παρουσίαση των συγκρινόμενων μελών
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ α) δημιουργία αντιθετικών ζευγών ανάμεσα στα γνωρίσματα των συγκρινόμενων μελών
β) ολοκληρωμένη παρουσίαση των γνωρισμάτων του ενός μέλους και έπειτα του άλλου
ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ Συγκεφαλαίωση-συμπέρασμα ή διαπίστωση κοινού στοιχείου

3.ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Διατύπωση της θέσης μας
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Ανάπτυξη συλλογισμού και επιχειρημάτων που απαντούν στο «γιατί» της θ. π
ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ Συγκεφαλαίωση-συμπέρασμα

4.ΜΕ ΟΡΙΣΜΟ Ή ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Ορισμός της έννοιας και παρουσίαση των χαρακτηριστικών της γνωρισμάτων
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Αναλυτική παρουσίαση αυτών των ιδιαιτεροτήτων ή και διαίρεση της βασικής έννοιας στις επιμέρους μορφές της
ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ Συγκεφαλαίωση-συμπέρασμα


5.ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Αναφορά του περιγραφόμενου αντικειμένου και του στοιχείου με το οποίο γίνεται η αντιπαραβολή
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Χαρακτηριστικά και ιδιότητες των δυο δεδομένων που καταδεικνύουν την ομοιότητά τους
ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ αναδιατύπωση-επιβεβαίωση της ομοιότητας

6.ΜΕ ΑΙΤΙΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Περιγραφή του φαινομένου που θα αιτιολογήσουμε
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Παρουσίαση των επιμέρους συνθηκών και παραγόντων που προκαλούν το φαινόμενο
ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ Συμπέρασμα-αναδιατύπωση της αιτιολογικής σχέσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου