Κυριακή 10 Απριλίου 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

H TEXNIKH THΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
Περίληψη είναι η διασκευή ενός κειμένου με συνοπτικό και περιεκτικό τρόπο.

ΣΤΑΔΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

1.Διαβάζω προσεκτικά το κείμενο.
α)συμπεραίνω το θεματικό κέντρο του κειμένου που:
- είτε διατυπώνεται στην πρώτη παράγραφο
- είτε συνάγεται από το συσχετισμό των θεματικών προτάσεων των παραγράφων.
β)διαπιστώνω τη μέθοδο ανάπτυξης του κειμένου που μπορεί να είναι:
-χρονολογική σειρά
-πλεονεκτήματα , μειονεκτήματα
-αίτιο, αποτέλεσμα
-αξιολογική ταξινόμηση

2.Ξαναδιαβάζω το κείμενο ανά παράγραφο
α) εντοπίζω το θέμα κάθε παραγράφου και δημιουργώ έναν πλαγιότιτλο.
β) επισημαίνω και υπογραμμίζω σημαντικές λεπτομέρειες και λέξεις – κλειδιά σε κάθε παράγραφο.
γ) διακρίνω ευρύτερες θεματικές ενότητες και τις δίνω τίτλους.

3.Γράφω την περίληψή μου προσέχοντας
α)να αξιοποιήσω την προεργασία που έχω κάνει (θεματικά κέντρα , πλαγιότιτλοι).
β)να επιλέξω τη μορφή που θα έχει το κείμενό μου (χρήση πλαγίου ή ευθύ λόγου με αναφορά ή όχι στον συγγραφέα).
γ)χρησιμοποιώ διαρθρωτικές λέξεις και εκφράσεις, για να συνδέσω τα στοιχεία μου και να οργανώσω τη συνοχή του κειμένου.


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ!!!
1.Χρησιμοποιούμε εναλλακτικά συνώνυμα ρήματα, όταν μιλούμε για τον συγγραφέα (αναφέρει, αναλύει, εξετάζει, παραθέτει, παρουσιάζει, διατυπώνει, υποστηρίζει, επισημαίνει, εκτιμά, διερωτάται, τονίζει, προσθέτει, διευκρινίζει,
εξηγεί, ερμηνεύει, προτείνει, συμπεραίνει, καταλήγει κ.λ.π).
2.Δε σχολιάζουμε και δεν αναλύουμε το αρχικό κείμενο.
3.Δε διατυπώνουμε ερωτήσεις και δεν αναφέρουμε παραδείγματα.
4.Για να πετύχουμε οικονομία λέξεων απαλείφουμε ονοματικούς ή άλλους προσδιορισμούς και συμπτύσσουμε τις δευτερεύουσες προτάσεις σε μετοχές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου