Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021

ΑΙΣΧΙΝΗ «ΚΑΤΑ ΤΙΜΑΡΧΟΥ» 6-8 - αδίδακτο νέου τύπου - Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

 Ο Τίμαρχος ανήκε στη μερίδα του Δημοσθένη και μετά την υπογραφή της "Φιλοκρατείου ειρήνης" (346 π.Χ.) κατηγόρησε τον Αισχίνη για παραπρεσβείαν (βλ. και τον ομώνυμο λόγο του τελευταίου). Ο Αισχίνης με τη σειρά του, προσπαθώντας να αναβάλει ή να ματαιώσει τη δίκη αυτή, επικαλέστηκε τον νόμο για τη δοκιμασίαν των ρητόρων, δηλαδή ανάγκασε τον Τίμαρχο να αποδείξει σε δίκη ότι δεν είχε υποπέσει σε αδικήματα τα οποία στερούσαν από τους Αθηναίους το δικαίωμα να παίρνουν το λόγο σε δημόσιες συνελεύσεις.

Προσκειν δ γωγε νομζω,ταν μν νομοθετμεν,

τοθ’ μς σκοπεν,

πως καλς χοντας κα συμφροντας νμους τ πολιτείᾳ θησμεθα.

Σκψασθε γρ, θηναοι,

σην πρνοιαν περ σωφροσνης ποισατο

Σλων κενος, παλαις νομοθτης,

κα Δρκων κα ο κατ τος χρνους κενους νομοθται.

πρτον μν γρ περ τς σωφροσνης

τν παδων τν μετρων νομοθτησαν,

κα διαρρδην πδειξαν,

χρ τν παδα τν λεθερον πιτηδεειν,

κα ς δε ατν τραφναι,

πειτα δετερον περ τν μειρακων,

τρτον δέ περ τν λλων λικιν,

ο μνον περ τν διωτν, λλ κα περ τν ητρων.

κα τοτους τος νμους ναγρψαντες μν παρακατθεντο,

κα μς ατν πστησαν φλακας.

 

διαρρδην: ολοφάνερα

πιτηδεω:ασχολούμαι

μειράκιον: έφηβος

παρακατατίθεμαι:εμπιστεύομαι σε κάποιον για φύλαξη

φίστημι:τοποθετώ

 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1.Να μεταφράσετε το απόσπασμα από την αρχή ως το «κατ τος χρνους κενους νομοθται»

2. Για ποιες ηλικιακές ομάδες και κατηγορίες πολιτών θέσπισαν νόμους οι παλιοί νομοθέτες και με ποιο σκοπό;

3α.Να εντοπίσετε τις μετοχές του κειμένου και να γράψετε τον ίδιο τύπο σε όλους τους χρόνους που σχηματίζουν μετοχή, στην ίδια φωνή.

3β. Στο τμήμα του κειμένου που μεταφράσατε να βρείτε τα ουσιαστικά που ανήκουν στην α΄ κλίση και να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις στον αριθμό που βρίσκονται.

.ὅταν μν νομοθετμεν: να μετατρέψετε σε μετοχή την παραπάνω δευτερεύουσα χρονικοϋποθετική πρόταση.

4β.Να εντοπίσετε τις πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις του κειμένου και να καταγράψετε τα ρήματα από τα οποία εξαρτώνται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου