Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013

O μυκηναϊκός πολιτισμός σελ.69-71


Η εξάπλωση

ü    κύρια πηγή πλούτου και ανάπτυξης το εμπόριοàστροφή προς τη θάλασσα

ü    τέλη 15ου αιώνα π.Χ: οι Μυκηναίοι κυριαρχούν στην Κρήτη και καταλαμβάνουν την Κνωσσό

ü    13ο αιώνα π.Χ αποικίες στην Κύπρο

ü    ίδρυση παροικίας και στη φοινικική πόλη Ουγκαρίτ

ü    επέκταση εμπορικών δραστηριοτήτων σε Παλαιστίνη και Αίγυπτο

ü    πινακίδες που βρέθηκαν στη Χαττούσα, πρωτεύουσα των Χετταίων, τους αναφέρουν ως Αχιγιάβα

ü    σε αιγυπτιακές επιγραφές τους βρίσκουμε ως Αχαϊβάσα

ü    εμπορικές σχέσεις με Σικελία, Σαρδηνία και Ισπανία

ü    επαφές με Εύξεινο Πόντο για μεταλλεύματα

ü    Τρωϊκή εκστρατεία: o έλεγχος των στενών  του Ελλήσποντου

1184 π.Χ μάλλον λανθασμένη χρονολόγηση, η πιο πιθανή τα τέλη του 13ου αιώνα π.Χ, στα χρόνια της μεγάλης ακμής του μυκηναϊκού κόσμου. Δεν υπάρχουν δείγματα εγκατάστασής  τους στην περιοχή, ίσως λόγω έλλειψης ασφάλειας.

ü    πανελλήνιος χαρακτήρας της τρωικής εκστρατείας

 
Η παρακμή

ü    Αρχές 12ου αιώνα π.Χàοι εμπορικές επαφές με χώρες της  Ανατολής γίνονται με δυσκολία

ü    Κάμψη μυκηναϊκής ισχύος και κλονισμός της οικονομίας των ανακτόρων

    Λόγοι παρακμής

ü    μετακίνηση νέων ελληνικών φύλων (κάθοδος των Δωριέων)

ü    εσωτερικές διενέξεις, δυναστικές έριδες

ü    αναστάτωση και καταστροφές στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου με την κατάλυση του χεττιτικού κράτους και τις επιδρομές  των «λαών της θάλασσας» στην Αίγυπτοàαπώλεια των αγορών για τους Μυκηναίους, κλονισμός της οικονομίας των ανακτόρων

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου