Κυριακή, 9 Μαρτίου 2014

Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (Α')


H ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ (27 π.Χ-193 μ.Χ)
Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Η ισχυροποίηση της κεντρικής εξουσίας

-          Επιθυμία του ρωμαϊκού λαού για ειρήνη και τάξη

-          Πεποίθηση  του Οκταβιανού ότι αυτό θα το πετύχαινε με την ενίσχυση της κεντρικής εξουσίας

-          Σταδιακά και χωρίς να θίξει τα δημοκρατικά αισθήματα των Ρωμαίων συγκέντρωσε όλα τα αξιώματα (ύπατος, δήμαρχος ιμπεράτορας, μέγιστος αρχιερέας

-          Δημιουργία του συμβουλίου του αυτοκράτορα, για να ασκήσει όλες τις εξουσίες
 
 

-          Συμβιβαστική τακτική στην κατανομή της εξουσίας

1.κρατά ο ίδιος την υψηλή εποπτεία της διοίκησης, της εξωτερικής πολιτικής και του στρατού

2.αναθέτει αξιώματα σε δημόσιους άνδρες από την τάξη των συγκλητικών και των ιππέων (προϋποθέσεις η ηθική ακεραιότητα, η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων και η μεγάλη περιουσία)

3.μοιράζεται τη διοίκηση των επαρχιών με τη σύγκλητο, ελέγχοντας ο ίδιος τις παραμεθόριες περιοχές

4.η εκτελεστική εξουσία ασκείται από διοικητικούς αξιωματούχους που συγκροτούν μια αυτοκρατορική υπαλληλία

5.αναγέννηση γεωργίας και επαναφορά αυστηρών ηθών

6. εξωραϊσμός της Ρώμης με κατασκευή λαμπρών οικοδομημάτων

          - αναγορεύεται ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ και του αναγνωρίζονται θεϊκές ιδιότητες

          - καταλύει έντεχνα το δημοκρατικό πολίτευμα χωρίς την παραμικρή αντίδραση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου