Κυριακή 6 Απριλίου 2014

ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ


Η δημιουργία του χριστιανικού ρωμαϊκού κράτους

v  Η Τετραρχία ενισχύει τους ανταγωνισμούς και προβάλλει φιλοδοξίες

v  Συγκρούσεις των συναρχόντων για 20 περίπου χρόνια

v  Επικράτηση του Κων/νου ως Καίσαρα των δυτικών επαρχιών

3 γεγονότα ισχυροποιούν τη θέση του

ü  νικά στη Μουλβία τον Αύγουστο στη δύση, Μαξέντιο

ü  συναποφασίζουν με το Λικίνιο, Αύγουστο της ανατολής , να μην προσλάβουν Καίσαρες

ü  νικά στην Ανδριανούπολη το Λικίνιο, το 324 μ.Χ


v  απολυταρχικότερος χαρακτήρας στο πολίτευμα

v  αυτοκρατορικοί υπάλληλοι και ανακτορικό συμβούλιο

v  σύγκλητοςàτιμητικό σώμα που πλαισιώνει τις δεξιώσεις του αυτοκράτορα

v  ο αυτοκράτορας είναι ο εκλεκτός του Θεού στη Γη

v  κρατά τον τίτλο του «Μεγίστου Αρχιερέως»
 
 
 

v  υποστηρίζει τον Χριστιανισμό

§  Με το ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ (313 μ.Χ), που καθιέρωνε απόλυτη  ελευθερία στην επιλογή λατρείας. Έτσι καταργείται η διάκριση  μεταξύ χριστιανών και μη υπηκόων της αυτοκρατορίας.

§  Υιοθετεί ως σύμβολο το χριστόγραμμα στις ασπίδες των στρατιωτών και στην αυτοκρατορική σημαία

§  Προστατεύει το Χριστιανισμό  από τις αιρέσεις με τις Οικουμενικές Συνόδους

§  Οικοδομεί εκκλησίες και βαφτίζεται χριστιανός

Η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης

v  Επιθυμία για μεταφορά του κέντρου αποφάσεων στην Ανατολή

v  Το Βυζάντιο η κατάλληλη τοποθεσίαàΝΈΑ ΡΩΜΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ- ΠΟΛΙΣ

11 Μαΐου 330 μ.Χà αρχίζει η ιστορία της Βυζαντινής αυτοκρατορίας

v  Η μεταφορά της πρωτεύουσας: διοικητική ανάγκη για την αντιμετώπιση των βαρβαρικών επιδρομών, προνομιακή θέση, κοντά στην Ανατολή, πλειοψηφία πληθυσμού ελληνικού και χριστιανικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου