Σάββατο 3 Μαΐου 2014

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ «ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ»- αρχαία κατεύθυνσης γ΄λυκείου

Οι επαναλήψεις έχουν ξεκινήσει για τους μαθητές της Γ΄Λυκείου. Ακολουθούν κάποιες ερωτήσεις που αφορούν στον ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ. Πρόκειται για τις λεγόμενες πραγματολογικές ερωτήσεις και επισημαίνουν τα βασικά σημεία των 7 ενοτήτων.Καλό διάβασμα!!!


1.Ποιά επιχειρήματα χρησιμοποιεί ο Σωκράτης για το μη διδακτό της αρετής και ποια είναι η αποδεικτική τους δύναμη; (1η ενοτ)
2. Θεωρείτε εύστοχο το παράδειγμα του Σωκράτη για τους γιους του Περικλή; Αποδεικνύεται με αυτό η θέση που υποστηρίζει; (1η ενοτ)
3. Το επιχείρημα του Σωκράτη ότι οι  άντρες που κατέχουν την πολιτική αρετή δε μπορούν να τη διδάξουν σε άλλους αντιφάσκει με το μη διδακτό της αρετής. Εξηγήστε αυτή την αντινομία. (1η ενοτ)
4.Για ποιες μεθόδους διδασκαλίας των σοφιστών γίνεται λόγος στην 1η ενότητα; (1η ενοτ)
5.Οι απόψεις για την ύπαρξη των θεών έρχονται σε αντίφαση με τον αγνωστικισμό του Πρωταγόρα; (2η ενοτ)
6.Ποια διαδικασία ακολούθησε ο Επιμηθέας στην κατανομή των ιδιοτήτων των ειδών και πως εξισορροπεί τις αντίρροπες τάσεις στα πλαίσια του οικοσυστήματος; (2η ενοτ)
7.Ποιές κοσμολογικές αντιλήψεις παρουσιάζει ο Πρωταγόρας στη ενότητα αυτή; (2η ενοτ)

8. « έντεχνος σοφία σύν πυρί»: να εξηγήσετε τον όρο και τον τρόπο χορήγησης αυτών των εφοδίων στον άνθρωπο καθώς και να επισημάνετε τις προοπτικές που διάνοιξαν για την εξέλιξη του ανθρώπινου γένους.(3η ενοτ)
9. Ποιο είναι το περιεχόμενο των όρων «αἰδώς» και «δίκη» και ποιος ο ρόλος τους στη συγκρότηση των πολιτικών κοινωνιών; (4η ενοτ) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2009
 10. Πώς δικαιολογείται η διά νόμου θανάτωση όσων δεν μετέχουν στην αιδώ και τη δίκη, παρόλο που όλοι τις έχουν δεχτεί ως δώρα από τον ∆ία; (4η ενοτ) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2009
11.Πως εξηγείτε την αντίφαση ότι η αρετή είναι διδακτή σε συνδυασμό με την καθολικότητα παροχής της σε όλους τους ανθρώπους; (4η ενοτ)
12.Πως ορίζεται η πολιτική τέχνη σ΄αυτή την ενότητα και γιατί η πολεμική τέχνη θεωρείται κομμάτι της πολιτικής; (4η ενοτ)
13.Ποιες αντιφάσεις υπάρχουν στην επιχειρηματολογία του Πρωταγόρα για το διδακτό της αρετής. Εξετάστε αν μπορούμε να τις άρουμε και πως είναι δυνατό να τις αιτιολογήσουμε. (5η ενοτ)
14.Ποια άποψη εκφράζει ο Πρωταγόρας σ΄αυτή την ενότητα για τον σκοπό της τιμωρίας  και πώς αξιοποιεί την άποψη αυτή για να τεκμηριώσει ότι η αρετή μπορεί να διδαχθεί; (6η ενοτ)  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2011
15. «ὥσπερ θηρίον ἀλογίστως τιμωρεῖται»: Να σχολιάσετε την παραπάνω φράση, δίνοντας έμφαση στη σημασία που έχει ο λόγος για τη συγκρότηση και για τη λειτουργία της κοινωνίας. (6η ενοτ) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2011
16.Να αξιολογήσετε ως προς την αποδεικτική της δύναμη την άποψη του Πρωταγόρα ότι οι άριστοι άνδρες μπορούν να μεταδώσουν την πολιτική αρετή στα παιδιά τους (7η ενοτ)
17.Ποιες είναι οι τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης στην αρχαία Αθήνα, ποιοι είναι οι στόχοι τις καθεμιάς και ποιες μεθόδους χρησιμοποιούν για να τους πετύχουν; (7η ενοτ)

18.Τελικά η δια βίου εκπαίδευση των Αθηναίων αποδεικνύει επαρκώς ότι η αρετή διδάσκεται; Να αξιολογήσετε το επιχείρημα ως προς την αποδεικτική του αξία.(7η ενοτ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου