Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

1.      Ο Πλάτωνας είχε αρνητικά συναισθήματα εναντίον της δημοκρατίας
2.      Ο Πλάτωνας υποστήριζε πως πρέπει οι φιλόσοφοι να αναλάβουν την εξουσία
3.      Η Πολιτεία γράφτηκε το 347 π.Χ
4.      Η συζήτηση διεξάγεται στο σπίτι του Κέφαλου και το θέμα είναι η αθανασία της ψυχής
5.      Στη συζήτηση της Πολιτείας συμμετέχει και ο Πρωταόρας
6.      Την ιδανική πολιτεία του Πλάτωνα αποτελούν τρεις τάξεις
7.      Κανείς δε μπορεί να μετακινηθεί από τη μια τάξη στην άλλη
8.      Στην τάξη των φυλάκων επικούρων ανήκουν οι ασκούντες στρατιωτικά και διοικητικά καθήκοντα
9.      Η αγωγή τν φυλάκων διακρίνεται σε τρία στάδια
10.  Στο πρώτο στάδιο της αγωγής των φυλάκων επιδιώκεται η γυμναστική και μουσική παιδεία
11.  Μεταξύ 40-45 οι φύλακες σπουδάζουν τη διαλεκτική
12.  Μετά τα 50 και ύστερα από επιτυχή διαδικασία κρίσης  μπορεί κάποιος φύλακας – επίκουρος να γίνει φύλακας –άρχοντας
13.  Οι φιλόσοφοι- βασιλείς έχουν περιουσία αλλά όχι οικογένεια
14.  Η ιδανική πολιτεία είναι σοφή, ανδρεία, συνετή και δίκαιη
15.  Η ψυχή κατά τον Πλάτωνα χωρίζεται σε τρία μέρη, το επιθυμητικό, το θυμοειδές και το λογιστικό
16.  Το κατώτερο μέρος της ψυχής είναι το θυμοειδές
17.  Ο Κέφαλος υποστηρίζει πως δικαιοσύνη είναι η εντιμότητα στις συναλλαγές
18.  Ο Θρασύμαχος υποστηρίζει πως η δικαιοσύνη είναι μια επινόηση των αδυνάτων για να προστατεύονται από τους ισχυρούς
19.  Κάθε άνθρωπος είναι δίκαιος , όταν ανάμεσα στα τρία μέρη της ψυχής υπάρχει ισορροπία και βρίσκονται σε αρμονική συνύπαρξη
20.  Η Δημοκρατία είναι φαύλο πολίτευμα γιατί τα αξιώματα μοιράζονται με κλήρο
21.  Οι ολιγαρχικοί πιστεύουν στην αξία της παιδείας και φροντίζουν για την τιμή και την υπεράσπιση της πατρίδας τους
22.  Το τιμοκρατικό πολίτευμα είναι φιλοπόλεμο και υποχείριο της φυλαργυρίας
23.  Στην Τυραννίδα ένας κακούργος κηφήνας αναλαμβάνει με τη βοήθεια του λαού την εξουσία
24.  Η άμετρη ελευθερία της Δημοκρατίας οδηγεί στην αναρχία
25.  Δικαιοσύνη είναι ένα είδος αρμονίας των αντιμαχόμενων τάσεων της ψυχής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου