Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021

Ασκήσεις στους υποθετικούς λόγους

 

Να βρείτε και να αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου στα παρακάτω παραδείγματα.

1. Ε μν ν τ δικαστηρί κρίνοντο, ῥᾳδίως ν σζοντο.
2.
Ἐὰν δ τος πιφανεστάτους τν ξαμαρτανόντων τιμωρσθε, πάντες πεύσονται.
3.
σται δ’ ατς αυτ καστος ατιος, ἐὰν δερο ναβ κα ναισχυντ.
4. Ε
μν ρεσκέ τί μοι τν ηθέντων, συχίαν ν γον. 

5. ν δ σιωπ, φη, οκ ρ’ ομώξομαι;

6. Ε μ ποιήσουσι τατα, σονται κσπονδοι.
7. Ε
νν γε ξαπατηθείητε π τούτων κα δημεύσαιτε τν οσίαν μν, οδ δύο τάλαντα λάβοιτ’ ν.
8. Ε
δ μ ν τοιοτος πατρ, οκ ν κ πολλν λίγα κατέλιπεν.
9.
άν τις τν λιον ναιδς γχειρ θεάσασθαι, τν ψιν φαιρεται.
10
Ἐὰν θες θέλ, δικαίως τιμωρηθήσεται.
11.
ξν μν πικουρεν ατος, ε βούλεσθε.

12.ν μ πιστεύητε, πέμψατε πρσβεις θναζε.

13.ν τι συμβ τοιοτον, μμνημαι το πατρς.

14.Φαη ν θανοσα, ε φωνν λβοι.

15. μν φσις, ν πονηρ, πολλκις φαλα βολεται.

16.Ε τοτο πντες ποιομεν, παντες ν πωλόμεθα.

17.Πντων θλιτατος ν γενομην, ε φυγς δκως καταστσομαι.

18.Σωκρτης οκ πινε, ε μ διψη.

19.ν μ τι κατ γνμην κβ, ν ργ ποιεσθε.

20.Ε γησίλαος τος νέους σπουδαίους γυμναζόμενους δοι, πνεσεν ν

τα παραδείγματα είναι από ασκήσεις του study4exams

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου