Πέμπτη 27 Απριλίου 2023

Η ΔΟΤΙΚΗ ΩΣ ΕΤΕΡΟΠΤΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

 Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΤΙΚΗΣ

(Ως ονοματικού ετερόπτωτου και ως επιρρηματικού προσδιορισμού)

 

Η δοτική με ονόματα

Δοτική αντικειμενική. Φανερώνει το αντικείμενο μιας ενέργειας που εκφράζεται από το προσδιοριζόμενο ουσιαστικό ή επίθετο, αν μετατραπεί σε ρήμα ενεργητικής φωνής. Εξαρτάται από επίθετα ή ουσιαστικά που δηλώνουν:
α) φιλική ή εχθρική διάθεση:
χθρός, νάντιος, πολέμιος, κ.ά.
β) ευπείθεια ή υποταγή: πιστός,
πήκοος κ.ά.
γ) ακολουθία ή διαδοχή:
πόμενος, διάδοχος κ.ά.
δ) ταυτότητα ή ομοιότητα: παραπλήσιος ,
νόμοιος , μοιος κ.ά.
ε) το αρμόζον, το πρέπον:
ρμόδιος, νάρμοστος, πρεπς κ.ά.

Δοτική της αναφοράς. Φανερώνει αναφορικά με τι ισχύει αυτό που εκφράζει το επίθετο. Εξαρτάται από επίθετα, όπως:
σθενής, δεινός, καλός, κανός, σχυρός, φοβερός, ταχς κ.ά.

H δοτική με επιρρήματα

Δοτική αντικειμενική. Συνήθως εξαρτάται από επιρρήματα των οποίων το επίθετο συντάσσεται με δοτική αντικειμενική. Τέτοια επιρρήματα είναι: εμενς, δυσμενς, δυσκόλως, χαλεπς, πομένως, φεξς, κολούθως, μολογουμένως, μοίως, συμφώνως , μα, μο, διαφόρως , ναντίως, χρησίμως, πλησίον, πρεπόντως κ.α.

Δοτική της Αναφοράς. Συνήθως εξαρτάται από τροπικά επιρρήματα (ε
, καλς, μετρίως, ς, πς, κανς, οτως,κ.α.) συνοδευόμενα από το ρήμα χω.

Δοτική του ποσού (μέτρου ή της διαφοράς). Δηλώνει ποσοτική διαφορά και προσδιορίζει επιρρήματα συγκριτικού (σπάνια υπερθετικού) βαθμού, καθώς και επιρρήματα θετικού βαθμού με συγκριτική σημασία (λίγ, πολλ, σ, τόσ κ.α.)

Η δοτική ως επιρρηματικός προσδιορισμός

 • Δοτική της αιτίας
  Δηλώνει την αιτία και προσδιορίζει ρήματα ψυχικού πάθους.
  π.χ. Xαλεπ
  ς φέρω τος παροσι πράγμασι.
 • Δοτική του τόπου
 • Δοτική του χρόνου
 • Δοτική της συνοδείας
 • Δοτική της αναφοράς
  Συντάσσεται με ρήματα που δηλώνουν σύγκριση, διαφορά, υπεροχή και μεταφράζεται με τα «ως προς», «σε».
 • Δοτική του οργάνου ή του μέσου
 • Δοτική του τρόπου
Δοτική του ποσού (του μέτρου ή της διαφοράς)
Συντάσσεται με επιρρήματα ή άλλες λέξεις που έχουν συγκριτική σημασία, όπως: πολλ, λίγ, τοσούτ κ.α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου