Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ


           ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 
              ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ «ΗΘΙΚΑ-ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ»

 
 • Βρείτε στο κείμενο λέξεις ετυμολογικά συγγενείς με τις παρακάτω: δοχείο, φιλαρέσκεια, ανηθικότητα, σχεδόν, φορτίο, ένδεια. (1η ενότ)

 •  Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω φράσεις με ένα ομόρριζο του ρήματος «κομίζω». (2η ενότ)
  α) Στα μεγάλα αστικά κέντρα η ………………………. των σκουπιδιών γίνεται σε καθημερινή βάση.
  β) Για να στηρίξεις τη θέση σου είναι απαραίτητη η ……………………….. αποδεικτικών στοιχείων.
  γ) Το ταξί αποτελεί πια ένα ακριβό μεταφορικό μέσο, καθώς το …………………… έχει αυξηθεί σημαντικά.
  δ) Η …………………… και επεξεργασία των καρπών της ελιάς αποτελεί μια κοπιαστική και χρονοβόρα διαδικασία.
  ε) Οι τραυματίες …………………… στο πλησιέστερο κέντρο υγείας.

 
 • «Διαφέρει»: δώστε παράγωγες λέξεις στα νέα ελληνικά για κάθε θέμα του ρήματος «φέρω» (3η ενότ)

                   φερ -:
                   φορ-:
                   φωρ-:
                   οισ-:
                   ενεκ-:


 
 • Να βρείτε συνώνυμα στα αρχαία ελληνικά για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: πράττοντες, νδρεοι, προι, νεργείας, κολουθοσιν. (4η ενότ)

 
 • Βρείτε την ετυμολογία των παρακάτω λέξεων: σημεον, ξεων, σώφρων, νδρεος, δειλς, χθαι.(5η ενότ)

 
 • Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της Α στήλης με τις ετυμολογικά συγγενείς τους στη Β στήλη. (6η ενότ)

                      Α                                                         Β
                  μεναι                                                     βηματοδότης
                   δραμεν                                                  φάσμα
                  
νεγκεν                                                  δρομολόγιο 
                  
πιβάτην                                                 αναμονή

                   φανερν                                                  φερέφωνο
                  ἀρετ                                                       δυσαρέσκεια   
 • Να βρείτε στο κείμενο λέξεις ετυμολογικά συγγενείς με τις παρακάτω: απόβλητα, ταυτότητα, εχεμύθεια, λάφυρο, λοιπόν, διαδρομή.(7η ενότ)

 
 • Να δώσετε δύο ομόρριζα (απλά ή σύνθετα) στα νέα ελληνικά για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: γουσα, προσθεναι, φθειρούσης, σζούσης, λέγομεν, θικήν.(8η ενότ)

 
 • Όρθιος, στόχαστρο, πρόβλημα, παρόμοιος, ουσιαστικά (επίρρημα), αμφίδρομος, δυόσμος: να σχηματίσετε στη νεοελληνική γλώσσα μία περίοδο λόγου για κάθε λέξη (9η ενότ)

 
 • Να βρείτε μέσα στο κείμενο τα αντώνυμα των παρακάτω λέξεων: μαρτάνειν, πολλαχς, πεπερασμένου, χαλεπόν, ποτυχεν, σθλοί.(10η ενότ)

 
       Επιλογή ασκήσεων από το ψηφιακό εκπαιδευτικό βοήθημα του Υπουργείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου