Κυριακή, 19 Μαΐου 2013

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ «ΠΟΛΙΤΙΚΑ» ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

  •    Να δώσετε ένα παράγωγο (απλό ή σύνθετο) ουσιαστικό και ένα επίθετο στα νέα ελληνικά για καθεμιά από τις  παρακάτω λέξεις: πόλιν, ὁρῶμεν, κοινωνίαν, δῆλον, καλουμένη.(11η)

·      Πράττουσι: Να σχηματίσετε μία περίοδο λόγου της νεοελληνικής για κάθε περίπτωση με παράγωγα του ρήματος που σας δίνεται. Οι παραγόμενες λέξεις (απλές ή σύνθετες) να δηλώνουν:
               -Το πρόσωπο που ενεργεί

-Την ενέργεια
                -Το αποτέλεσμα της ενέργειας

-Τον τόπο όπου γίνεται η ενέργεια
               -Την ικανότητα σ’ αυτό που δηλώνει το ρήμα (11η)

·        Να βρείτε στο κείμενο λέξεις ετυμολογικά συγγενείς με τις παρακάτω: επίκληση, νομαδικός, συνδιάσκεψη, υποψία, μερίδα.(15η)

·        «ἀμφισβητοῦσιν»: Να βρείτε την ετυμολογία της λέξης και να δώσετε τέσσερις σύνθετες λέξεις με πρώτο συνθετικό το πρόθεμα «αμφι-» στα νέα ελληνικά.(15η)

·        Να δώσετε τα αντώνυμα των παρακάτω λέξεων στην αρχαία ελληνική: δικαίων, μετέχοντες, μᾶλλον, ἱκανόν, ζωῆς.(16η)

·        Να δοθεί η ετυμολογία των παρακάτω λέξεων του κειμένου: μέτοικοι, ὑπέχειν, ὑπάρχει, συμβόλων, ἱκανόν, αὐτάρκειαν.(16η)

·        Αφού επισημάνετε τους λεκτικούς τύπους του διδαγμένου κειμένου με τους οποίους συγγενεύουν ετυμολογικά οι επόμενες λέξεις, να σχηματίσετε με αυτές ισάριθμες περιόδους λόγου στη νεοελληνική γλώσσα, με την αναφορική ή ποιητική λειτουργία τους: 1. Υπονοούμενο, 2. Κοινόβιος, 3. Νερό, 4. Κατάφωρα, 5. Καταλογισμός, 6. Εμπόδιο, 7. Εντιμότητα, 8. Συνταρακτικός (20η)

·        Να σχηματίσετε πέντε ονοματικά σύνολα με παράγωγα (απλά ή σύνθετα) του ρήματος «ἀπεργάζονται».(20η)
 
Eπιλογή από το Ψηφιακό Βοήθημα του Υπουργείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου