Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020

Λεξιλογικές - σηµασιολογικές ασκήσεις στο κεφ 75 του ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ

 1. ἐκώλυσε, πληρώσαντες, οἰκεῖν: Να γράψετε από κάθε ρήµα δύο

παράγωγα ουσιαστικά µε καταλήξεις - µα και - ση και να τα συνθέσετε,

αν χρειάζεται, µε την κατάλληλη πρόθεση, ώστε να σχηµατιστούν έξι,

εύχρηστες, στα νέα ελληνικά λέξεις. Με αυτές να σχηµατίσετε ισάριθµα

ονοµατικά σύνολα.

 

2. διακοµίζειν: Να γράψετε πέντε παράγωγα ουσιαστικά και επίθετα

(απλά ή σύνθετα) από το ρήµα κοµίζω

 

3. διέφθειραν < φθείρω: Να συµπληρώσετε τα κενά των προτάσεων µε

παράγωγα (απλά ή σύνθετα) του φθείρω

 

Με το πέρασµα του χρόνου είναι φυσικό όλα τα πράγµατα να

υφίστανται ______________

Μερικοί υποστηρίζουν ότι στην εποχή µας επικρατεί µεγάλη _________

σε όλες σχεδόν τις κοινωνικές οµάδες και στρώµατα.

Ένας άνθρωπος που µόλις µπαίνει στην πολιτική θεωρείται ακόµη

______________

Ο Περικλής είχε χαρακτηριστεί από το Θουκυδίδη ως ______________

Η ύλη φθείρεται αλλά δεν καταστρέφεται εντελώς· η ______________

της ύλης είναι ένα αξίωµα της Φυσικής.

Η ______________ µιας λέξης συχνά προκαλεί ευθυµία, αλλά κάποτε

µπορεί να εκφράζει αγένεια.

 

ΠΗΓΗ: Από τις ερωτήσεις της ΚΕΕ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου