Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020

ΑΙΣΧΙΝΗ «Κατά Κτησιφώντος» 169-170 - αδίδακτο νέου τύπου - Β΄Λυκείου


[169] Ομαι τονυν παντας ν μς μολογσαι τδε δεν πρξαι τ

δημοτικ,

πρτον μν λεθερον εναι κα πρς πατρς κα πρς μητρς,

να μ δι τν περ τ γνος τυχαν δυσμενς τος νμοις,

ο σζουσι τν δημοκραταν,

δετερον δ’ π τν προγνων εεργεσαν τιν ατ πρς τν δμον

πρχειν,

τ γ’ ναγκαιτατον μηδεμαν χθραν,

να μ βοηθν τος τν προγνων τυχμασι κακς πιχειρ ποιεν τν πλιν.

[170] τρτον σφρονα κα μτριον χρ πεφυκναι ατν πρς τν καθ’

μραν δαιταν,

πως μ δι τν σλγειαν τς δαπνης δωροδοκ κατ το δμου.

τταρτον εγνμονα κα δυνατν επεν·

καλν γρ τν μν δινοιαν προαιρεσθαι τ βλτιστα,

τν δ παιδεαν τν το ῥήτορος κα τν λγον πεθειν τος κοοντας·

ε δ μ, τν γ’ εγνωμοσνην ε προτακτον το λγου.

πμπτον νδρεον εναι τν ψυχν,

να μ παρ τ δειν κα τος κινδνους γκαταλπ τν δμον.

 τν δ’ λιγαρχικν πντα δε τναντα τοτων χειν·

τ γρ δε πλιν διεξιναι;

σκψασθε δ, τ τοτων πρχει Δημοσθνει·

δ λογισμς στω π πσι δικαοις.

 

μολογ: παραδέχομαι

δημοτικός: δημοκρατικός

τ γένος: η καταγωγή

σώφρων: συνετός

σέλγεια: ακολασία

εγνώμων: φιλάνθρωπος

διάνοια: σκέψη, διανόηση, σκοπός

προαιρέομαι-ομαι: σκέπτομαι, εκλέγω, επιχειρώ

διεξέρχομαι: περνώ διαμέσου, επαναλαμβάνω

 

 

 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

1.  Να μεταφράσετε την παράγραφο 169

 

2.   Ποιο είναι το 3ο , 4ο και 5ο χαρακτηριστικό που πρέπει να διαθέτει ένας δημοκρατικός άνδρας σύμφωνα με το κείμενο;

 

3.   Να εντοπίσετε στην παράγραφο 169 τα τριτόκλιτα ουσιαστικά και να τα μεταφέρετε στην ίδια πτώση του αντίθετου αριθμού.

 

4.   Στο απόσπασμα «τρτον σφρονα κα μτριον… πντα δε τναντα τοτων χειν·»της παραγράου 170 να βρείτε τους ρηματικούς τύπους που σχηματίζουν αόριστο β’ και να γράψετε το β΄ ενικό της υποτακτικής και προστακτικής του αορίστου β’.

 

5.   Να εντοπίσετε τις δευτερεύουσες τελικές προτάσεις του κειμένου και να κάνετε πλήρη συντακτικό σχολιασμό.

 

6.   Να μετατρέψετε τον εμπρόθετο προσδιορισμό « δι τν περ τ γνος τυχαν» σε δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου