Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΜΟΙΟΠΤΩΤΟΥΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

 

Να χαρακτηρίσετε στις παρακάτω προτάσεις τους ομοιόπτωτους προσδιορισμούς (επιθετικός προσδιορισμός, κατηγορηματικός προσδιορισμός, παράθεση, επεξήγηση)

 1. Ο φοροι Σαμίω, τ τότε ναυάρχ πέστειλαν πηρετεν τ Kύρ
 2. Πρέπει τούς παδας κληρονομεν τς φιλίας τς πατρικς
 3. πραξαν τατα δι’ Eρυμάχου, νδρός Θηβαίων δυνατωτάτου
 4. Οκ πί τούτ κάθηται δικαστής, πί τ καταχαρίζεσθαι τά δίκαια
 5. γετο ρχίδαμος Ζευξιδάμου, Λακεδαιμονίων βασιλεύς
 6. Καλλικρατίδας προσεπλήρωσε πεντήκοτα νας
 7. μοί μέν νάγκη πείσεσθαι τος οκοι ρχουσι
 8. Ατός βούλετο Μένων
 9. Πάσας τάς πόλεις ο πολέμιοι ελον,
 10. πόλεμος οτος μφοτέροις συμφέρει, καί τος συχίαν γειν καί τος πολεμεν πιθυμοσι
 11. Προσήκει, νδρες δικασταί, πσιν μν τιμωρεσθαι γόρατον τουτονί.
 12. Πσαν μν τήν λήθειαν ρ
 13. μετέρα πόλις, κοινή καταφυγή τν λλήνων, περί τς τν λλήνων γεμονίας γωνίζεται.
 14. Θεμιστοκλς ατός κει παρά σε
 15. Προσέκρουσα νθρώπ πονηρ, νδροτίωνα λέγω.
 16. Τοτο στί τό δικεν, τό πλέον τν λλων χειν.
 17. ζημία ν χίλιαι μνα
 18. νθα δή ατοί τήν πρόσθεν νύκτα σαν πί το ρους.
 19. πλίτης φέρει ξύτατον τό ξίφος
 20. Κατέλαβον τάς κώμας ρήμους
 21. Ες οωνός ριστος, μύνεσθαι περί πάτρης
 22. Παρέσχον παντα προθύμως, καί σώματα καί χρήματα καί συμμάχους
 23. Εχον τάς σπίδας κκεκαλυμμένας
 24. Δυό μάλιστα ο τν Περσν παδες διδάσκοντο, ρχειν τέ καί ρχεσθαι
 25. Τούτους τούς σωτρας τς πατρίδος τίμων
 26. Πολυκράτης τς Σάμου τύραννος ν πσι τος πράγμασιν  ητύχει
 27. Τατα λέγω, ς τό πράπαν (=καθόλου) ο νομίζεις θεούς
 28. Καλλικρατίδας πλει χων πεντήκοτα καί κατόν νας
 29. Τό παρά τς πόλεως ργύριον πολύ.
 30. Παρ’ κείνων δίκην τήν μέγιστην λάβετε.
    ΠΗΓΗ: https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/229

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου